Cikkek ‘vállalkozás’ címkével

Dolgozhat-e a munkavállaló a munkája mellett?

Szerző: Dr. Szabó Gergely Dátum: Kategória: Munkajog

Sokszor előfordul, hogy valakinek főállása mellett egyéb munkájából is származik bevétele. Ennek kapcsán gyakran felmerül a kérdés, hogy a munkavállaló milyen feltételekkel dolgozhat máshol? Megtilthatja-e a munkáltató, hogy a dolgozója máshol is munkát vállaljon vagy vállalkozást folytasson? Mindegyik munkaviszony után jár-e a szabadság?

Ki felel a szerződés teljesítésében közreműködő személyért?

Szerző: Dr. Szabó Gergely Dátum: Kategória: Szerződések joga

A szerződésben rögzített jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez rendszerint más személy közreműködését is igénybe lehet venni. Ez a gyakorlatban viszonylag sűrűn előfordul, különösen például vállalkozási szerződések esetén, ahol elterjedt az alvállalkozók igénybevétele. Ki tekinthető közreműködőnek, és milyen esetekben lehet igénybe venni? Ki felel a közreműködő személyért?          

Bírságolható-e első jogsértés esetén a kis- és középvállalkozás?

Szerző: Dr. Szabó Gergely Dátum: Kategória: Egyéb jogterület

A különböző közigazgatási hatóságok tevékenységük során rendszerint jogosultak arra, hogy jogsértés észlelése esetén bírságot szabjanak ki. A közigazgatási bírságok akár olyan összegűek is lehetnek, amelyek egy kisebb vállalkozás működésének megnehezedéséhez vagy ellehetetlenüléséhez is vezethetnek, függetlenül attól, hogy a bírságolásnak valószínűleg nem ez volt a célja. Vannak azonban olyan jogszabályi előírások, amelyek bizonyos esetekben védik a kis és középvállalkozásokat e bírságoktól. Milyen esetben mentesülhetnek a vállalkozások?    

Figyelem – internetes hirdetés csak kezdőknek!

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Egyéb jogterület

Nagy divat lett az internetes hirdetés, csakúgy, mint az, hogy a potenciális vevőink számára értékes adatbázisokban is megtalálható legyen a cégünk. Azonban egyáltalán nem mindegy kinél és milyen körülmények között állapodunk meg cégünk tevékenységének ismertté tételében. Mire figyeljünk, hogy a végén ne érezzük úgy, hogy olyat kaptunk, amit nem is kértünk? 

Leveszik a terhet a vállalkozásokról?

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Társasági jog

Eddig a vállalkozások kötelezettsége volt, hogy közigazgatási eljárások esetén cégkivonatot és aláírási címpéldányt csatoljanak az aktuális ügy dokumentumaihoz. Ez persze plusz költséggel járt, hiszen a legtöbb esetben 30 napnál nem régebbi és hiteles okmányokat kellett benyújtani, ami bizony pénzbe került. Ez azonban a jövőben változhat, és kevesebb teher hárulhat a vállalkozókra. De mégis hogyan? 

Gyorsabban juthatunk a pénzünkhöz júliustól

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Egyéb jogterület

A vállalkozások pénzügyi forgalmuk nagy részét átutalással bonyolítják. Sokszor azonban ki kell számolni, hogyha bankon kívüli pénzintézetbe utalunk, mégis mikor érhet oda az átutalt összeg. A másik oldalon pedig akár türelmetlenül is várhatják a pénz beérkezését. Ez azonban júliustól megváltozhat és gyorsabban juthatunk a bankon keresztül elutalt pénzünkhöz. Mégis hogyan? 

Mibe kerül egy megváltozott munkaképességű személy?

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Egyéb jogterület

Mostanában sokat hallani arról, hogy miféle harc folyik a rokkant nyugdíjakért. Ennek oka, hogy minden olyan személynek felül kell vizsgáltatnia magát, akit valamilyen okból leszázalékoltak. De mégis milyen hatással van egy cég, vállalkozás életére egy megváltozott munkaképességű személy és mennyibe kerül?  

Vége a súlyos adótartozások felhalmozásának?

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Társasági jog

Az állam megállj-t parancsol a súlyos adótartozások felhalmozásának? Hogyan történik ez? Kikre és milyen új adó és egyéb szabályok vonatkoznak az idei évtől? 

A 2012-es év sem kezdődhetett el az adó és egyéb új jogszabályok áradata nélkül. A magyar polgár azonban már megszokhatta, hogy minden évben – sőt egyre gyakrabban év közben is – kénytelen új jogi előírásokat megismerni, alkalmazni, azokhoz alkalmazkodni. A fekete gazdaság elleni küzdelem jegyében új szabályok születtek. Hogy melyek ezek? Íme, néhány közülük!

Gyorsabb lesz a pereskedés?

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Peres eljárások

Nem is olyan régen adtunk hírt róla, hogy a hosszú, évekig tartó pereskedéseknek talán vége. Tettük ezt azért, mert tavaly januártól életbe lépett egy új szabály, mely jogi személy gazdálkodó szervezetekre vonatkozott és a felek közötti per előtti egyeztetést tette kötelezővé. De tényleg bevált ez a gyakorlatban? Hogyan gyorsít az állam a vállalkozások közötti pereken?

Korábban miről is volt szó pontosan?

A peres ügyek szabályait tartalmazó törvény 2009. januártól előírta, hogy a jogi személy gazdálkodó szervezeteknek az egymás közötti vitás ügyeiben meg kell kísérelniük a vita peren kívüli rendezését.

A törvényi rendelkezés alapján a feleknek írásban kellett egymással közölniük az álláspontjukat és bizonyítékaikat is. A lényeg tehát az volt, hogy egy bíróság előtti eljárás előtt az érintett felek pontosan tárják fel és ismertessék egymással, hogy mi az álláspontjuk és milyen bizonyítékaik vannak annak alátámasztására. A cél ezzel a per elkerülése volt, hiszen, ha pontosan látja mindkét fél, hogy mit gondol a másik és mit tud bizonyítani, talán elkerülhető a per és a felek maguk rendezhetik vitás ügyeiket.

Lehetőség volt arra is, hogy a felek egy közös jegyzőkönyvben rögzítsék, hogy miben nem értenek egyet. Ha jól belegondolunk, ekkor is a felek közötti egyeztetés valósulhat meg, ahol akár a vita is megoldódhat, de legalább az kikristályosodik, hogy miben nem értenek egyet egymással.

Természetesen a fenti előírásnak nem sok értelme lett volna, ha az elmaradásához nem kötnek hozzá valamilyen következményt. Ez is megtörtént, hiszen a bíróság előtt a fentiek megtörténtét igazolni kellett, ennek hiányában a bíróság a benyújtott kereseti kérelmet elutasította anélkül, hogy érdemben vizsgálta volna, vagy foglalkozott volna vele.

Ez volt tehát a múlt, hiszen az előírás ismét változott. De hogyan?

A helyzet áttekintése sok esetben még a szakemberek számára sem egy egyszerű feladat, hiszen jogszabályok jöttek, majd mentek.

Még 2009-ben megalkotásra került egy olyan új szabályrendszer, melynél teljesen új szabályokat hoztak kifejezetten a vállalkozások közti jogviták rendezése tekintetében 2011. január 1-től alkalmazandóan. Ez a vállalkozások közötti perek esetében szigorúbb szabályokkal, rövidebb határidőkkel működött volna. Továbbra is kiemelten kezelte a per előtti egyeztetést a fentiek alapján. Tartalmazott egy olyan előírást is, mely szerint a vállalkozások közötti peres ügyekben született jogerős ítéletek lényegi részét a Cégközlöny honlapján is közzétették volna.

Az új honatyák azonban ismét változtattak. Hogyan?

Hatályon kívül helyezték a korábbi jövőbeli előírásokat, vagyis egyelőre nem lesznek új szabályok a vállalkozások közötti perekre.

Ugyanakkor a per előtti kötelező egyeztetést is törölték. Ezt a következőkkel indokolták: a joggyakorlat nehezen alkalmazható, a jogérvényesítés gyakorlatától idegen szabály, emiatt fölösleges. A 2009. január 1-je óta hatályban lévő per előtti kötelező egyeztetés inkább csak megnehezíti és bonyolítja a felek közötti helyzetet, betartása inkább csak akadályt jelent, így hatályon kívül helyezése indokolt.

A fentiekkel kapcsolatos vélemények nyilván eltérőek. Ki-ki belátása szerint értékelje. Egy biztos, az új és valóban hatékonyabb vitarendezési szabályok egyelőre még váratnak magukra, reméljük nem sokáig. Ne feledjük azonban, hogy a viták enélkül is megoldhatóak, a szembenálló feleken múlik, hogy hogyan.

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda elérhetősége