A betéti társaság továbbra is a gazdasági társaságok egyik legnépszerűbb, gyakran alkalmazott formája. Az új Polgári Törvénykönyv sem hozott gyökeres változást a betéti társaságokra vonatkozó szabályokban. Mégis érdemes végignézni néhány olyan sajátosságot, amelyet ennél a társasági formánál fontos ismerni. Mit is jelent a beltag felelőssége? Kiléphet-e bármelyik tag a társaságból? Lehet-e ügyvezető a kültag?  

A beltag mögöttes felelőssége

Közismert a betéti társasággal kapcsolatban, hogy az alapításhoz legalább egy beltag és egy kültag szükséges. A köztudatban szintén benne van, hogy a beltag saját vagyonával is korlátlanul felel a társaság tartozásaiért. Ez igaz is, azonban fontos tudni, hogy a beltag e felelőssége mögöttes jellegű.

A mögöttes felelősség azt jelenti, hogy a beltag akkor felelős korlátlanul a társaság tartozásáért, ha a társaság vagyona a tartozást nem fedezi. Tehát, ha a betéti társaság vagyona fedezi a tartozást, akkor a beltag magánvagyonával nem felel.

Ez egyben azt is jelenti, hogy bár a beltagot a bt-vel egyidejűleg lehet perelni a tartozás miatt, de a beltaggal szemben végrehajtás csak akkor folytatható, ha a társasággal szembeni végrehajtás eredménytelen volt.

Felelősség a volt beltag esetén

Fontos tudni, hogy a beltagi felelősség nem szűnik meg automatikusan és teljes mértékben a beltagi viszony megszűnésével.

A tagságának megszűnése után a beltag 5 évig ugyanúgy korlátlanul felel a társaság olyan tartozásaiért, amelyek a tagságnak megszűnése előtt keletkeztek.

Ugyanez a helyzet, ha a beltag időközben a társaság kültagjává vált. Természetesen a volt beltag felelőssége ezekben az esetekben is mögöttes jellegű.

Lehet-e a betéti társaság kültagja ügyvezető?

A Polgári Törvénykönyv arról rendelkezik, hogy a kültag nem lehet a betéti társaság vezető tisztségviselője. Azonban a Polgári Törvénykönyv szabályaitól el lehet térni, amennyiben az eltérés kifejezetten nem tiltott.

Ezért ha a bt. társasági szerződése így rendelkezik a kültag is lehet ügyvezető. Bár vannak ezzel ellentétes vélemények is, de a cégbíróságok rendszerint elfogadják a kültag ügyvezetői tisztségét.

A tagsági jogviszony felmondása

A korlátolt felelősségű társasággal szemben a betéti társaság esetén a tagnak van lehetősége arra, hogy a tagsági viszonyát írásbeli felmondással megszüntesse.

A felmondási idő rendszerint 3 hónap. A tagságot azonnali hatállyal is fel lehet mondani, ha a társaság másik tagja a társasági szerződést súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ez utóbbi esetekben a felmondást indokolni is kell.

A tagsági viszony megszűnése esetén a volt taggal el kell számolni, és a társaság vagyonából a vagyoni hozzájárulásával arányos részt készpénzben kell kifizetni a volt tagnak.

Mi történik ha „elfogynak” a betéti társaság tagjai?

A betéti társaság esetén a megszűnés sajátos esete, ha a cégnek nem maradt beltagja vagy kültagja.

Ebben az esetben, ha valamennyi beltag vagy valamennyi kültag tagsági jogviszonya megszűnt, a cégnek 6 hónapja van arra, hogy megfelelő működést helyreállítsa, például tagok belépésével vagy közkereseti társasággá való átalakulással. Ha ez nem történik meg, akkor a betéti társaság megszűnik.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: