5 dolog, amit érdemes tudni a teljesítménybérről

Szerző: Dr. Szabó Gergely Dátum: Kategória: Munkajog

A munkabért főszabály szerint időbérben kell megállapítani. Időbér esetén a munkabér a munkavégzés idejére vetített bér. A Munka Törvénykönyve azonban arra is lehetőséget ad, hogy a munkabért teljesítménybérben határozzák meg, tehát a bér a munkavállaló teljesítményéhez igazodjon. Melyek a teljesítménybér legfontosabb jellemzői?

A munkavállalóval való megállapodás esetén lehetséges

Kizárólag teljesítménybért abban az esetben alkalmazhat a munkáltató, ha a munkaszerződésben erről a dolgozóval megállapodott. A törvény szerint az alapbért időbérben kell megállapítani. Amennyiben tehát a felek a munkaszerződésben nem állapodnak meg kifejezetten a teljesítménybér alkalmazásáról, akkor a munkaszerződésben foglalt alapbér időbér lesz. Utóbb pedig csak a munkavállaló hozzájárulásával lehet az időbérről kizárólag teljesítmény alapú bérezésre áttérni.

Ugyanez érvényes akkor is, ha a munkáltató az idő- és teljesítménybér összekapcsolásával határozza meg az alapbért, és az időbér nem éri el az alapbér összegét.

Garantált bér meghatározása

Ha a dolgozót kizárólag teljesítménybérrel foglalkoztatják, akkor legalább az alapbér felét elérő garantált bért kell a számára meghatározni. A garantált bér akkor is megilleti a munkavállalót, ha teljesítménye nem éri el az ilyen mértékű bérhez tartozó teljesítményt.

Teljes munkaidős dolgozó esetén pedig a teljesítménybér-tényezőt úgy kell meghatározni, hogy a követelmény 100%-os teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállaló bére legalább a minimálbért elérje.

A teljesítménykövetelményt a munkáltató határozza meg

A teljesítménybér elengedhetetlen feltétele, hogy a munkavállaló számára előre meghatározásra kerüljön a teljesítménykövetelmény. A teljesítménykövetelményt a munkáltató határozhatja meg, tehát a teljesítménykövetelményben nem kell megállapodni a dolgozóval. Ha viszont a felek a munkaszerződésben rögzítik a teljesítménykövetelményt, akkor annak módosítása is csak közös megegyezéssel lehetséges, ami jelentősen megnehezítheti a munkáltató dolgát.

A teljesítménykövetelményt előre kell meghatározni és írásban kell közölni a munkavállalóval.

A teljesítménykövetelmény meghatározásának módja

A teljesítménykövetelmény megállapításának megalapozottnak kell lennie. Ezért előzetes, objektív mérésen és számításon alapuló eljárással kell megállapítani a követelményeket. A teljesítménykövetelmény megállapítása során a munkáltató azt is köteles vizsgálni, hogy a követelmény rendes munkaidőben 100%-osan teljesíthető-e. A munkáltatónak tekintettel kell lennie különösen a munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára.

Amennyiben vita támad arról, hogy a teljesítménykövetelmény jogszerűen került-e megállapításra, a munkáltatónak kell igazolnia a fentiek betartását. A teljesítménykövetelmény bevezetését, illetve annak módosítását az üzemi tanáccsal is véleményeztetni kell.

Prémium, mint teljesítményösztönző

A teljesítménybér sajátos formái a különböző teljesítményösztönző bér elemek. A leggyakoribb példa erre a prémium. A prémium rendszerint nem része az alapbérnek, hanem azon felüli bér elem. Szemben az alapbérbe tartozó teljesítménybérrel, a prémium alkalmazásáról a munkáltató egyoldalúan dönthet, és határozhatja meg a prémium eléréséhez a szükséges feltételeket.

Viszont fontos, hogy a munkavállalóval már közölt és kitűzött prémiumfeladat visszavonásáról, módosításáról már nem dönthet korlátlanul a munkáltató. A prémiumfeladat visszavonása, vagy a munkavállalónak hátrányos módosítása csak meghatározott feltételekkel lehetséges. A bírósági gyakorlat szerint nem vonható vissza a már kitűzött és a munkavállalóval közölt olyan prémiumfeladat, amelynek teljesítését a munkavállaló megkezdte. Visszavonásra vagy módosításra akkor kerülhet sor, ha a közlést követően olyan lényeges változás következett be, amely a prémiumkitűzésben foglaltak teljesítését lehetetlenné tenné vagy az aránytalan sérelemmel járna a munkáltató számára.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Címkék: , , , , , ,

Trackback az Ön honlapjáról.

Dr. Szabó Gergely

Dr. Szabó Gergely a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd. Szakterülete a polgári jog, peres eljárások, társasági és gazdasági jog, ingatlanjog, munkajog.

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda elérhetősége

  • Címünk: 1094 Budapest, Ferenc körút 39. IV/1.
  • Telefon/Fax: 06-1-266-66-21
  • Mobil: 06-30-692-93-92
  • E-mail: info(kukac)kocsis-iroda.hu
  • Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.