A munkabért főszabály szerint időbérben kell megállapítani. Időbér esetén a munkabér a munkavégzés idejére vetített bér. A Munka Törvénykönyve azonban arra is lehetőséget ad, hogy a munkabért teljesítménybérben határozzák meg, tehát a bér a munkavállaló teljesítményéhez igazodjon. Melyek a teljesítménybér legfontosabb jellemzői?

Mikor lehetséges a teljesítménybér?

Kizárólag teljesítménybért abban az esetben alkalmazhat a munkáltató, ha a munkaszerződésben erről a dolgozóval megállapodott.

A törvény szerint az alapbért időbérben kell megállapítani. Amennyiben tehát a felek a munkaszerződésben nem állapodnak meg kifejezetten a teljesítménybér alkalmazásáról, akkor a munkaszerződésben foglalt alapbér időbér lesz. Utóbb pedig csak a munkavállaló hozzájárulásával lehet az időbérről kizárólag teljesítmény alapú bérezésre áttérni.

Ugyanez érvényes akkor is, ha a munkáltató az idő- és teljesítménybér összekapcsolásával határozza meg az alapbért, és az időbér nem éri el az alapbér összegét.

Garantált bér a teljesítménybér esetén

Ha a dolgozót kizárólag teljesítménybérrel foglalkoztatják, akkor legalább az alapbér felét elérő garantált bért kell a számára meghatározni. A garantált bér akkor is megilleti a munkavállalót, ha teljesítménye nem éri el az ilyen mértékű bérhez tartozó teljesítményt.

Teljes munkaidős dolgozó esetén pedig a teljesítménybér-tényezőt úgy kell meghatározni, hogy a követelmény 100%-os teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállaló bére legalább a minimálbért elérje.

A teljesítménybér feltétele a teljesítménykövetelmény

A teljesítménybér elengedhetetlen feltétele, hogy a munkavállaló számára előre meghatározásra kerüljön a teljesítménykövetelmény.

A teljesítménykövetelményt a munkáltató határozhatja meg, tehát a teljesítménykövetelményben nem kell megállapodni a dolgozóval. Ha viszont a felek a munkaszerződésben rögzítik a teljesítménykövetelményt, akkor annak módosítása is csak közös megegyezéssel lehetséges, ami jelentősen megnehezítheti a munkáltató dolgát.

A teljesítménykövetelményt előre kell meghatározni és írásban kell közölni a munkavállalóval.

A teljesítménykövetelmény meghatározásának módja

A teljesítménykövetelmény megállapításának megalapozottnak kell lennie. Ezért előzetes, objektív mérésen és számításon alapuló eljárással kell megállapítani a követelményeket.

A teljesítménykövetelmény megállapítása során a munkáltató azt is köteles vizsgálni, hogy a követelmény rendes munkaidőben 100%-osan teljesíthető-e. A munkáltatónak tekintettel kell lennie különösen a munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára.

Amennyiben vita támad arról, hogy a teljesítménykövetelmény jogszerűen került-e megállapításra, a munkáltatónak kell igazolnia a fentiek betartását. A teljesítménykövetelmény bevezetését, illetve annak módosítását az üzemi tanáccsal is véleményeztetni kell.

Prémium, mint teljesítményösztönző

A teljesítménybér sajátos formái a különböző teljesítményösztönző bérelemek. A leggyakoribb példa erre a prémium. A prémium rendszerint nem része az alapbérnek, hanem azon felüli bérelem.

Szemben az alapbérbe tartozó teljesítménybérrel, a prémium alkalmazásáról a munkáltató egyoldalúan dönthet, és határozhatja meg a prémium eléréséhez a szükséges feltételeket.

Viszont fontos, hogy a munkavállalóval már közölt és kitűzött prémiumfeladat visszavonásáról, módosításáról már nem dönthet korlátlanul a munkáltató. A prémiumfeladat visszavonása, vagy a munkavállalónak hátrányos módosítása csak meghatározott feltételekkel lehetséges. A bírósági gyakorlat szerint nem vonható vissza a már kitűzött és a munkavállalóval közölt olyan prémiumfeladat, amelynek teljesítését a munkavállaló megkezdte. Visszavonásra vagy módosításra akkor kerülhet sor, ha a közlést követően olyan lényeges változás következett be, amely a prémiumkitűzésben foglaltak teljesítését lehetetlenné tenné vagy az aránytalan sérelemmel járna a munkáltató számára.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: