Egy perben nem csak maga a bíró, de a bíróság is kizárható? Milyen esetekben fordulhat elő, hogy egy bíróság nem dönthet egy ügyben? Melyek a bíróság kizárása kapcsán a legfontosabb szabályok?

A bíróság kizárása

Bizonyos esetekben nem csak egy bíró, de a teljes bíróság kizárására is sor kerülhet. A bíró kizárására vonatkozó tudnivalókról itt olvashat.

A bíróság kizárása alól kivételt képez a Kúria, amelyet nem lehet az ügyből teljes egészében kizárni. Ennek oka, hogy a Kúria a legmagasabb szintű bírói fórum, így másik eljáró bíróság nem lenne kijelölhető helyette.

A perben az a járásbíróság, törvényszék, illetve ítélőtábla nem járhat el, amely

  • a perben fél,
  • a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy, továbbá
  • a per tárgyát egészen vagy részben a maga részére követeli, vagy
  • amelynek jogaira, illetve kötelezettségeire a per eredménye kihatással lehet.

Például, ha a perben a törvényszék szerepel alperesként, akkor saját ügyében nem járhat el. Ilyen eset előfordulhat például a bíróság és a bíró vagy bírósági dolgozó közötti munkaügyi jogvitában.

A bíróság kizárása a vezetőre tekintettel

Nem járhat el az ügyben az a járásbíróság, törvényszék, illetve ítélőtábla sem, amelynek elnökével vagy elnökhelyettesével szemben fennáll a törvényben felsorolt kizárási ok.

  • Ha az elnök (vagy elnökhelyettes) a peres fél vagy a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy, akkor a teljes érintett bíróság kizárt az ügyből.
  • Ugyanez érvényes akkor is, ha az elnök (elnökhelyettes) az, aki a per tárgyát egészen vagy részben a maga részére követeli, vagy akinek jogaira, illetve kötelezettségeire a per eredménye kihatással lehet.
  • Szintén megalapozza a bíróság kizárását, ha az elnökkel vagy elnökhelyettessel szemben áll fenn képviselőre, támogatóra vagy volt képviselőre, volt támogatóra vonatkozóan a bíró kizárásáról szóló cikkünkben már ismertetett kizárási ok.
  • Kizárt a bíróság az ügyből akkor is, ha az elnök vagy elnökhelyettes az előbbi személyek hozzátartozója.

Amikor nem kerülhet sor a kizárásra

Bizonyos esetekben vissza is lehetne élni azzal, hogy a bíróság kizárását kéri a fél. Ám ezt nem lehet megtenni alapos ok nélkül.

  • Nem vezet a bíróság kizárásához, ha a fél és az eljáró bíróság között másik eljárás van folyamatban. Ez a szabály meggátolja, hogy a peres fél úgy érje el, hogy az ügyét másik bíróság bírálja el, hogy párhuzamosan pert indít az illetékes bírósággal szemben.
  • Szintén nem ad alapot a bíróság kizárására, ha a fél a per első, illetve másodfokú elintézésében érintett bíróságot kívánja a folyamatban lévő perben perbe vonni, de a keresetkiterjesztés iránti kérelmét vissza kell utasítani. Ha a perbevonást vissza kell utasítani, akkor a perbevonási kérelem benyújtása nem jár az érintett bíróság kizárásával.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: