2022-től újabb szabályokkal bővült a fogyasztókat védő jogi előírások köre. Az új fogyasztóvédelmi szabályok közül egy másik cikkben már szó volt a hibás teljesítési vélelem meghosszabbításáról, az árleszállítással, illetve a költségek viselésével kapcsolatos új szabályokról. Ezúttal a gyártói jótállás új szabályait nézzük meg.  

Gyártói jótállás egy nyilatkozatban

2022-től a fogyasztók részére értékesített árukat előállító gyártók által vállalt jótállásra új szabályok vonatkoznak.

Ha a gyártó valamely áru tekintetében meghatározott időtartamra az áru tartósságára vonatkozó jótállást nyújt, akkor köteles a jogszabályban meghatározott adattartalommal ún. jótállási nyilatkozatot kibocsátani.

A termék tartósságára vállalt jótállás megjelenhet például az árura vonatkozó reklámban is. Ez fordul elő, ha a gyártó olyan nyilatkozatot tett, hogy jótáll azért, hogy a termék a szokásos használat mellett meghatározott ideig megőrzi a megkövetelt funkcióit és teljesítményét.

Ki minősül gyártónak?

Gyártónak nem csak azt kell tekinteni, aki az árut ténylegesen előállítja.

  • Amennyiben az Európai Unió területére importált termékről van szó, akkor gyártónak tekintendő az is, aki a terméket importálta.
  • Gyártónak minősül az is, aki a terméken önmagát gyártóként tünteti fel, nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével.

A jótállási nyilatkozat tartalma

A jótállási nyilatkozatot a gyártó magyar nyelven, tartós adathordozón köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb a teljesítés időpontjában (pl. áru átadásakor). Tartós adathordozó alatt nem csak az elektronikus úton rögzített adatokat kell érteni. Hagyományos papír alapú jótállási nyilatkozat is kiadható.

A jótállási nyilatkozatnak egyértelműnek és jól érthetően megszövegezettnek kell lennie.

Tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • egyértelmű nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jótállástól függetlenül térítésmentesen megilleti a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása
  • a jótállásra kötelezett nevét és címét
  • az eljárást, amelyet a fogyasztónak a gyártói jótállás érvényesítése érdekében követnie kell
  • a jótállással érintett áru megjelölését
  • a gyártói jótállás feltételeit.

A gyártó által adott jótállási nyilatkozat nem keverendő össze a jótállási jeggyel. Azt a jótállásra köteles kereskedő, vállalkozás adja a termék értékesítésekor.

A gyártói jótállás érvényesítése

A gyártói jótállás nem tévesztendő össze a gyártót a Polgári Törvénykönyv szerint terhelő termékszavatossággal. Szintén ne keverjük a kötelező jótállással sem, ami bizonyos termékek esetén az értékesítő, szolgáltatást nyújtó vállalkozást terheli. A gyártói jótállás arra az esetre értendő, ha a gyártó a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal jótállást.

A gyártói jótállás arra az esetre értendő, ha a gyártó a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal jótállást.

Ha a gyártó a termék tartósságával kapcsolatban jótállást vállalt, akkor a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a hiba javítását vagy az áru cseréjét.

Egyébiránt a jótállás érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok irányadóak.

A gyártói jótállás a fogyasztót az árut eladó kereskedővel szemben őt megillető kellékszavatosságon, és a gyártóval szemben őt megillető termékszavatosságon túl is megilleti.

Abban az esetben, ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek, mint a termékre vonatkozó reklámok szerinti feltételek (például a reklámban hosszabb jótállási időt ígértek), akkor a gyártó a reklámban foglalt jótállási feltételek szerint felel a hibás teljesítésért. Kivételt képez, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: