A cégjogi törvény idei változása minden régi alapítású hazai vállalkozást érint. A törvény szerint minden cégnek kötelező felkeresni bizonyos adatok bejelentése miatt a cégbíróságokat. De pontosan mit is jelent ez? 

2013. február 1-ig valamennyi vállalkozás köteles a cégbíróság felé bizonyos adatok bejelentésére, illetve dokumentumok becsatolására.

A cég képviseletére jogosult adatai

Az adat első változásakor, de legkésőbb 2013. február 1-ig be kell jelenteni többek között a cég képviseletére jogosult természetes személy nevét, adóazonosítóját, lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kötelező adatok köre ismét bővült, hiszen például korábban a születési adatokat nem kellett kötelezően feltüntetni.

Az eddigi szabályoktól eltérően azonban nem csupán a képviselők, de a tagok születési adatát is fel kell tüntetni a jövőben, így erre vonatkozóan is bejelentési kötelezettség terheli a cég tulajdonosokat.

Nem természetes személy esetén be kell jelenteni a céget nyilvántartó hatóság megnevezését és nyilvántartási számát is.

Székhelyhasználat igazolása

A székhely- telephely- fióktelephely használatának jogcímét igazoló dokumentumokat is be kell nyújtani a cégbíróságnak. Meg kell jegyezni, hogy ezek a dokumentumok jellemzően az utóbbi években az esetek többségében benyújtásra kerültek, hiszen azt az eljáró cégbíróságok kérték. Előfordulhat azonban olyan eset, amikor ezek valamilyen oknál fogva még sem kerültek benyújtásra, így azokat utólag szükséges pótolni.

Székhely, telephely és fióktelephely csak olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi vagy használatára a cég jogosult. Ez utóbbit lehet például bérleti szerződéssel is igazolni, amelyben a tulajdonos a használathoz hozzájárul.

Kézbesítési megbízott bejelentése

A kézbesítési megbízottakra vonatkozó előírások úgy látszik, hogy időről időre változnak. Korábban már volt, amikor kötelező volt a külföldi cégek részére a kézbesítési megbízott megjelölése. Ezután enyhítettek ezen a kötelezettségen, és azt választhatóvá tették. Most ismét szigorodnak a szabályok, ismét kötelezővé téve a magyarországi lakcímmel rendelkező kézbesítési megbízott megjelölését. A kézbesítési megbízott feladata, hogy a külföldi személy részére érkező hivatalos iratokat átvegye és a továbbításukról gondoskodjon.

Amennyiben a kézbesítési megbízott megbízása megszűnik, azt 15 napon belül kötelező bejelenteni a cégbíróságnak.

Mi történik, ha valaki nem tesz eleget a kötelező bejelentésnek?

Amennyiben valaki elmulasztja a kötelező adatszolgáltatást, úgy a céget vagy tisztségviselőit akár pénzbírsággal is sújthatják.

Hogyan lehet bejelenteni az adatokat és beküldeni a dokumentumokat?

A törvénymódosításokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség költség- és illetékmentes. Azonban fő szabály szerint erre lehetőség ügyvéd által, elektronikus úton van.

Javasoljuk, hogy a szükséges módosítások és kiegészítések benyújtását időben indítsa el minden érintett.

Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: