Június 25-én ült össze a Kúria, hogy megtárgyaljon egy devizahiteles ítéletet, mely az adósnak volt kedvező. A nagy érdeklődés ellenére mégsem született meg a döntés. Sokakban felmerült a kérdés, hogy mi ennek az oka és jogszerű-e az újabb halasztás? 

Mit kell a Kúriának elbírálnia?

A Kúria elé került devizahiteles ügyben a jogerős ítélet a devizahitel szerződés semmisségét mondta ki. A semmisséget a szerződésből hiányzó árfolyamrés okozta. A legfelsőbb bírói fórumnak abban a kérdésben kell tehát végleges döntésre jutnia, hogy az árfolyamrés olyan költségnek tekinthető-e, amit a szerződésben kötelező szerepeltetnie a bankoknak. Ha ugyanis ez költség és a bank nem tüntette fel a szerződésben, akkor a szerződés semmisnek tekintendő.

Miért halaszthatta a döntést a Kúria?

A peres eljárások szabályait törvény határozza meg. Részletes előírásokat találhatunk azzal kapcsolatban, hogy a bíróságoknak és a peres feleknek hogyan kell eljárni egy perben, mit tehetnek és mit nem. Ezeknek az eljárási szabályoknak a betartása igen fontos, hiszen egy-egy szabály megsértése oda is vezethet, hogy az egész eljárást meg kell ismételni.

A perbeli eljárások szabályai közt az ítéletek, határozatok meghozatalával kapcsolatos rendelkezéseket is találunk.

Mikor kell kihirdetni egy döntést?

A döntések, határozatok kihirdetésére vonatkozó szabályok igen részletesek. A törvényi előírások meghatározzák, hogy mikor és hogyan kell egy határozatot kihirdetni.

A fő szabály, hogy a meghozott ítéletet még a tárgyalás napján ki kell hirdetni, vagyis azt szóban a jelenlévő felekkel közölni kell. Ezt követően a bíróságnak írásba kell foglalnia a kihirdetett ítéletet, melyet részletesen meg is kell indokolni, majd azt a felek részére kézbesíteni kell. Az azonnali kihirdetés esetén, bár a döntés lényegét a felek helyben megtudhatják, a részletes indokok csak később, az írásba foglalt döntés kézbesítésével válnak ismertté előttük.

A Kúria a június 25-én megtartott tárgyaláson nem hozta meg döntését. A határozat hozatalt későbbre halasztotta. Erre törvényi lehetősége van, nem csak a Kúriának, de más eljárásokban eljáró bíróságoknak is. A jogszabály ugyanis megengedi, hogy a bíróság a döntés kihirdetését legfeljebb 15 nappal későbbi időpontra tegye. A Kúria által kiadott sajtónyilatkozat alapján a kúriai döntést 2013. július 4-én ismertetik majd az érintettekkel.

Mit tudhatunk meg július 4-én?

Ekkor a döntésen kívül már a részletes indokok is napvilágra kerülnek, hiszen a törvény értelmében a későbbre halasztott határozathirdetés esetén az eljáró bíróságnak már írásban is át kell adnia a döntést a jelenlévő felek részére.

Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: