A munkaviszony létesítése előtt és a munkaviszony alatt a munkáltatók különböző vizsgálatoknak vethetik alá a munkavállalókat. Előfordulnak olyan szélsőséges esetek is, amikor a munkáltató hazugságvizsgálatot, azaz poligráfos vizsgálatot kíván elvégeztetni a munkavállalón. Jogszerűen kérhető és végezhető-e a munkavállalón poligráfos hazugságvizsgálat? Jogszerű-e az ilyen vizsgálat, ha a munkavállaló kifejezetten hozzájárul?

A személyiségi jogok védelme általában

A munkáltató köteles tiszteletben tartani a munkavállalók személyiségi jogait. Személyiségi jogok számos jogosultságot foglalnak magukba. A legjellemzőbbek például az élet, emberi méltóság, testi épség, egészség védelméhez való jog. Szintén a személyiségi jogok körébe tartozik a személyes szabadsághoz, becsülethez és a jóhírnévhez, a személyes adatokhoz és magántitok védelméhez való jog. Nem maradhat ki a sorból a képmáshoz és hangfelvételhez való jog sem.

A személyiségi jogok csak akkor korlátozhatóak, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges, és a cél elérésével arányos.

A korlátozás módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. Így például rendszerint indokolt lehet a munkahelyen kamerák felszerelése. Ugyanakkor sérti a személyiségi jogokat a munkahelyi mosdóban elhelyezett kamera.

A munkáltató által végezhető vizsgálatok, ellenőrzések

A Munka Törvénykönyve előírja, hogy a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.

Tehát a munkáltató nem kérheti például a munkavállalótól annak közlését, hogy milyen gyógyszereket szed, amennyiben ez a munkaviszony szempontjából nem lényeges adat.

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

Ilyen vizsgálat például a jogszabály által kötelezően előírt munkaköri alkalmassági vizsgálat.

Alkalmazható-e poligráfos hazugságvizsgálat?

Előfordulhat, hogy a munkáltató hazugságvizsgálatnak kívánja alávetni a munkavállalót akár a munkaviszony előtt, akár a munkaviszony alatt. Ehhez akár a munkavállaló írásbeli hozzájárulását is beszerezheti. A Kúria és az ombudsman is részletesen foglalkozott a poligráfos hazugságvizsgálat munkaviszonyban való alkalmazhatóságával.

Az egyértelmű álláspont, hogy a munkavállalónál alkalmazott poligráfos vizsgálat – még beleegyezése esetén is – személyiségi jogi jogsértést valósít meg. Ezáltal nem vagyoni kártérítés (sérelemdíj) iránti követelést alapozhat meg.

Ennek oka az, hogy a poligráf alkalmazása mindenképpen a munkavállaló személyiségi jogainak, emberi méltóságának jelentős korlátozásával jár. Nincs olyan súlyú érdek a munkaviszony körében, amely ezt a korlátozást indokolná. A poligráf büntetőeljáráson kívüli alkalmazására nem léteznek külön jogszabályi előírások. Ezért nincs garanciális szabály sem a kellő kioktatásra, sem a beszerzett hozzájárulás önkéntességére, az elvégzett vizsgálat szabályszerűségére, sem az adatok megfelelő kezelésére vonatkozóan.

Fontos megjegyezni, hogy nem tilos a hazugságvizsgálat eredményének felhasználása akkor, ha a munkavállaló önként végeztet saját magán ilyen vizsgálatot, hogy az igazát bizonyítsa egy jogvitában. Ekkor ugyanis nem a munkáltató kötelezte a vizsgálatra, hanem a vizsgálat elvégzéséről és az eredmény felhasználásáról saját maga döntött.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: