Az utóbbi néhány évben a vállalkozói környezetben szinte csak a gazdasági válság negatív hatásairól hallhattunk. Mégis vannak olyan vállalkozások, akik ki tudják használni a válság adta lehetőségeket és még akár a tulajdonosok részére osztalék kifizetésére is van lehetőség náluk. De mégis hogyan fizethetnek osztalékot?

Mi is az osztalék?

Ha valaki valamilyen gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből meghatározott arányban részesedjen. Ezt hívjuk osztaléknak.

Ki dönti el, hogy egy vállalkozásban mikor fizethetnek osztalékot?

Ezt minden esetben a tagok a legfőbb döntéshozó szerv – egy Kft. esetén ez a taggyűlés – által meghozott határozattal döntik el.

Ha a társaság nyereségesen működött, akkor van lehetőség osztalékot fizetni. A nyereség felosztásáról a számviteli beszámoló, más néven mérleg elfogadásával együtt lehet határozni.

Miről kell nyilatkoznia az ügyvezetőnek?

Az osztalékfizetésre vonatkozó döntés előtt az ügyvezető feladata, hogy a tagokat tájékoztassa arról, hogy az osztalék kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét és a hitelezők érdekeinek érvényesülését.

Mi történik, ha az ügyvezető nem nyilatkozik az osztalék kifizetésekor?

Abban az esetben, ha kár keletkezik abból, hogy az osztalékfizetésre az ügyvezető nyilatkozatának megtétele nélkül került sor, vagy az ügyvezető olyan nyilatkozatot tett, melyben valótlan adatok szerepeltek, az okozott kárért a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok szerint az ügyvezető felel.

Be kell-e nyújtani a nyilatkozatot a cégbírósághoz?

Az ügyvezető köteles az osztalék kifizetéséről szóló nyilatkozatot a nyilatkozat megtétele után 30 napos határidővel elektronikus úton benyújtani a cégbírósághoz. A bejelentés nem jár illetékfizetési és közzétételi kötelezettséggel.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: