A gazdaság nemzetközi jellegének erősödésével egyre inkább elterjedtek a több társaságból álló, de azok egységes menedzselésére, működtetésére épülő vállalatcsoportok. Az ilyen konszernek nem ritkán több országra, akár kontinensre is kiterjedő hálózatokat hoznak létre a különböző gazdasági társaságokból. Az így létrejött elismert vállalatcsoport nagyban segíti a hatékony működést.

Mi is az az elismert vállalatcsoport?

 Az elismert vállalatcsoport gyakorlatilag nem más, mint különböző vállalkozások együttműködése, bizonyos feltételek fennállása esetén.

Ahhoz, hogy elismert vállalatcsoport jöhessen létre, a következő feltételeknek kell egyidejűleg megfelelni:

  1. A résztvevő vállalatok a számviteli törvény szerint összevont, konszolidált éves beszámoló készítésére kötelesek. Erre rendszerint az ún. anyavállalat köteles a leányvállalat viszonylatában, amelyre közvetlenül vagy másik leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást gyakorol.
  2. A vállalatok közül legalább egy tag uralkodó tag, ezen kívül pedig legalább további 3 tag áll az uralkodó tag ellenőrzése alatt. Ezek a tagok csak kft., zrt., egyesülés, illetve szövetkezet formában működhetnek.
  3. A vállalatcsoport tagjai között uralmi szerződés megkötése szükséges.
  4. Az üzleti céloknak meg kell egyezniük a vállalatcsoport tagjai esetén, beleértve az uralkodó vállalatot is.

A vállalatcsoportot a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyzi, azonban maga a vállalatcsoport nem tekintendő jogilag önálló szervezetnek. Ezért például az elismert vállalatcsoport, mint olyan, nem köthet önállóan szerződést. Csak a vállalatcsoporthoz tartozó vállalkozások szerződhetnek. Az elismert vállalatcsoport előnye, hogy a tagok összehangoltabban, hatékonyabban, egységes üzletpolitika mentén, gyorsabb és rugalmasabb döntéshozatallal tudnak működni, amelynek következtében a működési költségeik is csökkenhetnek.

Az uralmi szerződés

Az uralmi szerződés határozza meg az elismert vállalatcsoport egészének egységes üzletpolitikáját.

A szerződésnek tartalmaznia kell az összes tag cégnevét és székhelyét, a vállalatok közötti együttműködés módját és a fontosabb tartalmi elemeit. Rendelkezni kell a szerződésben arról is, hogy a vállalatcsoport határozott vagy határozatlan időre jön létre.

Lehetőség van az ellenőrzött tagvállalatok önállóságának korlátozására is. Ezt a korlátozást ugyancsak az uralmi szerződésbe kell foglalni. A korlátozás viszont csak az egységes üzleti cél megvalósításához szükséges mértékben lehetséges.

A szerződést a résztvevő tagok legfőbb szerveinek legalább háromnegyedes szótöbbséggel kell elfogadni. Ezután kerülhet sor a cégjegyzékbe történő bejegyzésre. A vállalatcsoport megalakulásának tényét két alkalommal a Cégközlönyben is közzé kell tenni.

Az elismert vállalatcsoport bejegyzésének további feltétele, hogy a részt venni kívánó tagoknak és hitelezőiknek rendezett legyen a viszonyuk. Így a bejegyzéshez elengedhetetlenül szükséges a hitelezői igények kielégítése, vagy az ilyen igények bíróság általi jogerős elutasítása.

Az elismert vállalatcsoport megszűnése

A vállaltcsoport megszűnése nagyban függ attól, hogy mennyi időre hozták létre a vállalatcsoportot.

  • Amennyiben határozott időre hozták létre, úgy a megjelölt időpont elteltével következik be a megszűnés.
  • Ha nem időhöz kötötték a vállalatcsoport megszűnését, hanem meghatározott megszűnési feltételt határoztak meg a résztvevők, akkor e feltétel bekövetkeztekor szűnik meg a vállalatcsoport.
  • A határozatlan időre létesített vállalatcsoport esetén az uralkodó vállalat legfőbb szervének minősített többséggel megszavazott határozatával lehet megszüntetni a csoportot.
  • Attól függetlenül, hogy határozott vagy határozatlan időre hozták létre a vállalatcsoportot, mindenképp megszűnéshez vezet az, ha az uralkodó tag már nem készít összevont ötéves beszámolót. Ennek hatására ugyanis megszűnik a tagok közötti azon szoros gazdasági kapcsolat, amely az alapja az elismert vállalatcsoport létezésének.
  • További megszüntető ok lehet a nyilvántartó bíróság általi feloszlatás, amely az uralmi szerződés többszöri vagy igen súlyos megszegése esetén következhet be.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: