Az egész éves hajtás után bizony jól esik a pihenés. Ilyenkor mindenki szívesen tölti az év utolsó napjait családi, baráti körben. Sok cég bezár, és csak januárban kezdi újra a tevékenységét, de ezt nem mindenki teheti meg. Meddig adható ki jogszerűen az éves szabadság? Hogyan történhet a szabadság kiadása?

Hogyan vehető ki az éves szabadság?

A kiadás időpontját nagyrészt a munkáltató határozhatja meg, természetesen a munkavállaló előzetes meghallgatása után. Nagyrészt, hiszen a munkavállalónak is van beleszólási joga.

Az alapszabadsága egynegyedét kérésének megfelelően kell részére kiadni.

Azt, hogy ezt mikor szeretné igénybe venni, legkésőbb a szabadság előtt 15 nappal közölnie kell a munkáltatóval annak érdekében, hogy a munkáltató a megfelelő munkaszervezésről, működésről, helyettesítésről gondoskodni tudjon.

Hirtelen jött szabadság

Előfordulhat azonban olyan eset, amikor valaki fontos, hirtelen jött személyes vagy családi ok miatt nem tud munkába menni és szabadságot venne ki.

Ilyen esetben haladéktalanul kell jeleznie ezt munkáltatója felé és az így kivett szabadság nem lehet hosszabb 3 napnál. Ilyen eset maximum 3 alkalommal és az alapszabadság egynegyedének terhére valósulhat meg.

Természetesen a munkáltatónak is időben kell tájékoztatnia munkatársait, hogy mikor mehetnek a jól megérdemelt pihenésre. Ezt a szabadság kezdete előtt 1 hónappal kell megtennie.

Meddig adható ki az éves szabadság?

Fő szabály, hogy a szabadságot mindig abban az évben kell kiadni, amikor az jár. Nagyon elaprózni sem lehet, mert a törvény azt is előírja, hogy kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni.

2007. március 31-ig a jogszabály lehetőséget adott arra, hogy a munkáltató meghatározott esetben a szabadságot legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig – kollektív szerződés rendelkezése esetén a tárgyévet követő év december 31-ig – adhassa ki, ha az esedékesség éve letelt. Ezt a rendelkezést az Alkotmánybíróság 2007. március 31-től megsemmisítette.

Ma a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadságot legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31-ig, kollektív szerződés rendelkezése esetén az esedékesség évét követő év június 30-ig adhatja ki.

Mi minősül kivételesen fontos gazdasági érdeknek, vagy súlyos és közvetlen oknak?

A munkaszervezéstől független körülmény minősülhet ennek, ami a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan befolyásolná, ha a szabadság kiadásra kerülne.

A munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok lehet például baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, testi épséget, egészséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetve elhárítása.

A szabadság kiadására vonatkozóan további szabályok is léteznek, így egy-egy felmerülő esetben célszerű szakemberrel konzultálni.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: