A címbeli kérdés már évek óta foglalkoztatja az ügyvezetőket, cégtulajdonosokat. Nem csoda, hiszen a cég pénztárcáját is befolyásolja a döntés, az ügyvezető munkaviszonyban legyen, vagy sem. Az ezzel kapcsolatos szabályok többször is módosultak, így nem csoda, hogy a kérdés napjainkban sem tisztázódott minden vállalkozásnál. Lehet-e egyáltalán munkavállaló az ügyvezető?

 A problémát a gazdasági társaságokról szóló törvény változásai hozták létre. Elsőként ugyanis a 2006-ban bevezetett új előírások megtiltották, hogy a vezető tisztségviselő, így tehát egy ügyvezető is munkaviszonyban lássa el feladatát. Helyette egy speciális társasági jogviszony jött létre a vezető és a cég között, melyre alkalmazni kellett a polgári jogi megbízási rendelkezéseket.

 A tiltás azonban nem tartott sokáig, újabb módosítás következett, mellyel részben visszaállították a korábbi lehetőséget.

 A kulcs jogszabály továbbra is a gazdasági társaságokról szóló törvény, mely a következőt mondja ki.

 A vezető tisztségviselőt megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – a törvényben meghatározott eltérésekkel – a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó szabályait vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

 Mit is takar ez pontosan? Lehet az ügyvezető is munkavállaló?

 A fenti szabály alapján ismét van arra lehetőség, hogy ügyvezetőként munkaviszonyban legyen a cég első embere. Ez tehát a fő szabály, mely alól vannak kivételek.

 Ilyen kivétel, hogy az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tagja, vagy az egyszemélyes részvénytársaság részvényese és a közkereseti, vagy betéti társaság egyedüli üzletvezetésre jogosult tagja csak abban az esetben állhat vezetőként munkaviszonyban, ha ezt a cég alapító okirata, társasági szerződése kifejezetten rögzíti. Vagyis náluk sincs teljes tiltás, csupán jobban oda kell figyelni, hogy mi is szerepel a cégiratokban.

 Az más kérdés, hogy a gyakorlatban, a többi esetben is kérik a hatóságok annak társasági szerződésben rögzítését, hogy az ügyvezető munkaviszonyban is elláthatja ezt a feladatot.

 Természetesen a munkaviszony most sem kötelező, az ügyvezető úgy is tevékenykedhet, hogy nem a cég alkalmazottja. Ekkor ismét a speciális társasági jogi jogviszony lép a képbe, melyben alkalmazni kell a megbízásra vonatkozó törvényi előírásokat is.

 Még egy fontos feltétel, az ügyvezetőkkel is munkaszerződést kell kötni. Viszont ekkor a vezető tisztségviselő díjazása is bérjövedelemnek minősül, és aszerint adózik.

 


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: