Előző cikkünkben megismerkedtünk az utazási szerződés megkötésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal. Az utazási szerződések jelentős részét hosszabb idővel az utazás előtt kötik meg. Ám előfordulhat, hogy az utazó mégsem tud elutazni. Lehetséges az utazási szerződés felmondása? Milyen költséggel járhat az utazás lemondása?

Az utazási szerződés felmondása

Az utazási szerződés esetén elfordulhat, hogy az utazó mégsem tud, vagy nem kíván elutazni.

Az utas jogosult az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést bármikor felmondani. Ha a szerződés utazási csomagra vonatkozik, akkor az utazás megkezdése előtt lehetséges a felmondás.

Érdemes szem előtt tartani, hogy felmondás esetén az utazó megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz fizetésére kötelezhető. Ezt gyakran lemondási díjnak nevezik.

Az utazó kérésére az utazásszervező a bánatpénz összegét indokolni köteles.

A bánatpénz egységes összege meghatározásra kerülhet az utazási csomagra vonatkozó szerződésben. Az egységes bánatpénz meghatározása során egyrészt a szerződés felmondásának az utazás megkezdése előtti időpontját kell figyelembe venni. Nem mindegy, hogy az utazás megkezdése előtt mennyi idővel mondja le az utazó az utat.

Az utazás lemondása esetén az utazásszervezőnél megtakarítás is keletkezhet. Adott esetben a lemondott utazási csomagot vagy annak egyes részeit újra is értékesítheti. Ezért a bánatpénz összegének meghatározásánál figyelembe kell venni az utazási szolgáltatások más módon való felhasználásából származó várható költségmegtakarítást és bevételt is.

Ha a szerződés nem határozza meg az egységes bánatpénzt, akkor a bánatpénz összege az utazási csomag díjának és az utazási szolgáltatások más módon való felhasználásából eredő költségmegtakarításnak és bevételnek a különbözete.

Az utazás megkezdése előtti felmondás esetén a már befizetett díj visszajár. Amennyiben az utas bánatpénzt köteles fizetni, akkor a bánatpénzzel csökkenthető a visszafizetendő díj.

Az utazási szerződés felmondása díjmentes is lehet?

Vannak olyan esetek, amikor az utazó bánatpénz fizetése nélkül is felmondhatja az utazási szerződést.

  • Ilyen eset, ha az utazásszervező a szerződés lényeges feltételét az utazás megkezdése előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani.
  • Az utazás díjának 8%-ot meghaladó emelése esetén az utazási szerződés felmondása bánatpénz fizetése nélkül történhet.

Ezekben az esetekben, ha az utazó nem fogad el másik utazási csomagot, az utazásszervező köteles visszafizetni az utazónak a befizetett teljes díjat.

  • Az utazási csomag megkezdését megelőzően az utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani a szerződést akkor is, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják a célállomásra való eljutást. Ennek feltétele, hogy a célállomást vagy annak közvetlen környezetét a Külügyminisztérium az „utazásra nem javasolt” utazási célországok és térségek listájába felvette. Ilyen esetben az utazó a befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult. További kártérítést azonban nem követelhet.

Visszamondhatja-e az utat az utazási iroda?

Bizonyos esetekben az utazásszervező is jogosult az utazási szerződés felmondására.

  • Felmondhatja a szerződést, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely a szerződéskötést követően felkerült az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket felsoroló listára.
  • Másik eset, ha csoportos utazás esetén az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot.
  • Az utazásszervező más, előre nem látható, elháríthatatlan külső körülmény miatt is felmondhatja a szerződést.
  • Jogosult a felmondásra a saját működlése körében felmerült okból is.
  • Akkor is élhet felmondással, ha az utas szegi meg a szerződést. Különösen akkor, ha a részvételi díjat nem fizeti meg az utas.

Amennyiben az utazásszervező nem az utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, akkor az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt. Ha helyettesítő szolgáltatást nem tudnak felajánlani vagy azt az utas nem fogadja el, akkor a teljes kifizetett díjat vissza kell téríteni. Előfordulhat, hogy a helyettesítő szolgáltatásként felajánlott és elfogadott utazás az eredetinél alacsonyabb értékű. Ebben az esetben az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet megtéríteni.

Az utazásszervező általi felmondáskor bizonyos esetekben az utazó a díj visszafizetésén túl kártérítési igénnyel is élhet. Ilyen eset, ha például az utazási iroda a saját működési körébe eső okból él felmondással.

Nem jár kártérítés például akkor, ha a felmondásra azért került sor, mert az úti célt a Külügyminisztérium az utazásra nem javasolt kategóriába sorolta. Szintén nem kell kártérítést fizetni, ha csoportos utazás esetén az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a minimális létszámot, és az iroda megfelelő időben lemondta az utazást.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: