A nyári szabadság idején különösen sokan vesznek részt olyan utazásokon, amelyhez utazási iroda segítségét veszik igénybe. Az utazás iroda által szervezett utazások alapvető dokumentuma az utazási szerződés. Melyek a legfontosabb tudnivalók, amelyekkel az utazási szerződés megkötése kapcsán érdemes az utasoknak tisztában lenniük?

Az utazási szerződés megkötése

Az utazási szerződés lényegében a vállalkozási szerződés egyik sajátos típusa. Két szereplője van:

 • egyrészről az utazó/utazók, mint megrendelő,
 • másrészről az utazásszervező/utazásközvetítő, mint vállalkozó.

A szerződés alapján az utazásszervező utazást és az út egyes állomásain való tartózkodást köteles megszervezni, valamint köteles az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani. Az utas a szolgáltatások átvételére és díj fizetésére köteles.

Míg korábban az utazási szerződést kizárólag írásban lehetett megkötni, jelenleg már mód van a megkötésére például interneten keresztül vagy akár telefonon is. Az utazási szerződést egyszerű és közérthető nyelven kell megfogalmazni.

Az utazási szerződés megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul tartós adathordozón az utazó rendelkezésére kell bocsátani a szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást.

Ez akkor is kötelező, ha nem személyes fizikai jelenlét mellett történt a szerződéskötés. Amennyiben pedig olyan utazási csomagra szóló szerződésről van szó, amelyet üzlethelyiségen kívül kötöttek, akkor a szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást papíron vagy – ha az utazó ehhez hozzájárul – más tartós adathordozón kell rendelkezésére bocsátani.

Utazási csomag vagy sem?

A szerződés megkötése előtt fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy utazási csomagra vonatkozó szerződést kötünk-e vagy sem. Ez azért lényeges, mert egyes utazási biztosítékok csak utazási csomag esetén illetik meg az utast.

Utazási csomagról akkor beszélünk, ha a legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevételére kerül sor ugyanazon utazás vagy üdülés részeként.

Például utazási csomag, ha egyazon utazási irodánál intézzük a repülőjegyet és a szállást. Nem utazási csomag, ha csak a szállást vásároljuk az utazási irodán keresztül, de a repülőjegyet magunknak intézzük.

A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

Amennyiben utazási csomag szolgáltatására vonatkozó szerződést kötünk, abban az esetben az utazási irodának már a szerződéskötés előtt kötelezően tájékoztatást kell nyújtania. Ennek tartalmát egy kormányrendelet írja elő.

A megelőző tájékoztatás tartalmazza többek között a következőket:

 • Az utas legfontosabb jogairól való tájékoztatást.
 • Az utazásszervező/utazásközvetítő adatait és elérhetőségeit.
 • Az utazási szolgáltatások lényeges elemeit (pl. úti cél vagy úti célok, az útvonal és a tartózkodás időtartama, a szállás helye, főbb jellemzőinek megjelölése).
 • Az előzetes tájékoztatásnak ki kell terjednie az utazási csomag teljes díjára adókkal együtt, és minden további díjra, illetékre és egyéb költségre.
 • Tájékoztatni kell a fizetési feltételekről is (előleg meghatározása, fennmaradó díj kifizetésének ütemezése).
 • Fontos, hogy az előzetes tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy a felkínált utazási szolgáltatások utazási csomagnak minősülnek-e. Ezért, ha egyáltalán nem kapunk előzetes tájékoztatást, akkor gyanakodhatunk, hogy nem minősül utazási csomagnak az adott szolgáltatás.

Az utazási szerződés tartalma

Az utazási szerződés kötelező tartalmát szintén jogszabály, jelen esetben kormányrendelet határozza meg.

 • Az utazási csomagra vonatkozó utazási szerződésnek (ill. a visszaigazolásnak) tartalmaznia kell azokat a feltételeket, amelyekről az utazási iroda előzetes tájékoztatást adott az utasnak.
 • A szerződés tartalmazza többek között az utazó által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó azon különleges igényeket, amelyeket az utazásszervező elfogadott.
 • Szerepeltetni kell továbbá annak a biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek az adatait, elérhetőségét, amellyel az utazásszervező a kötelező biztosításra, valamint a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött.
 • A szerződésnek tartalmaznia kell az utazásszervező helyi képviselőjének, egy kijelölt kapcsolattartó pontnak vagy egyéb szolgáltatónak az adatait és elérhetőségeit. Ennek célja, hogy ha az utazó nehéz helyzetbe kerül, illetve az utazási csomaggal kapcsolatban panaszt kíván tenni, akkor az utazásszervezővel való gyors és hatékony kommunikációt biztosítsák.

Vagyoni biztosíték

Utazásszervezői tevékenységet csak olyan vállalkozás végezhet, amely megfelel a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Ilyen előírás, hogy megfelelő vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie.

A vagyoni biztosíték olyan esetben szolgál fedezetül, ha az utazásra befizetett előleg, díj visszajárna az utazónak, de a visszafizetést az utazási iroda nem tudja teljesíteni (pl. fizetésképtelenné vált). Ebben az esetben az a biztosító vagy más pénzintézet teljesíti a visszafizetést, ahol az iroda a vagyoni biztosítékra szerződést kötött.

Fontos, hogy csak olyan utazási irodával szerződjünk, aki jogosult utazásszervezői tevékenységre és rendelkezik az előírt vagyoni biztosítékkal. Az utazásszervezői tevékenység feltételeit Budapest Főváros Kormányhivatala ellenőrzi. A tevékenységre jogosult vállalkozások listáját a kormányhivatal honlapján keresztül itt lehet elérni.

Mikor kell kötelező biztosítás is?

Az utazásszervezőnek a vagyoni biztosítékon kívül bizonyos esetben kötelező biztosítással is rendelkeznie kell. Ilyen eset, ha olyan utazási csomagot értékesít, amelynek része a személyszállítás is. Ebben az esetben az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötésekor rendelkeznie kell az utazóra, mint kedvezményezett részére megkötött kötelező biztosítással is.

Nagyon fontos, hogy a vagyoni biztosíték és kötelező biztosítás csak akkor védi az utazót, ha utazási csomagra kötött szerződést.

Ezért is különösen lényeges, hogy az utas tisztában legyen azzal, hogy a szerződése utazási csomagra vonatkozik-e.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: