Korábbi cikkeinkben bemutattuk az utazási szerződések megkötésével és felmondásával kapcsolatos alapvető információkat. Az utazási szerződéssel foglalkozó cikksorozatunk utolsó részében az utazási szerződés átruházásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókra térünk ki.

Az utazási szerződés átruházása

Ha az utas nem tud vagy nem kíván elutazni az előre megvásárolt utazásra, akkor sem muszáj az utazási szerződést felmondania, ha van olyan személy, aki helyette el tud utazni. Ilyen esetben bizonyos feltételek mellett van lehetőség az utazási szerződés átruházására.

Az utazó az utazási csomagra vonatkozó szerződést olyan személyre ruházhatja át, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel.

Az átruházás feltétele, hogy az utazásszervezőt az utazási csomag megkezdése előtt észszerű időn belül értesíteni kell az átruházásról.

Az utazási csomagtól és a körülményektől is függ, hogy mi minősül észszerű időnek.

Az utazási csomag megkezdése előtt legalább 7 nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni.

Az átruházást valamilyen maradandó formában (tartós adathordozón) lehet megtenni. Például papír alapú levélben, pdf dokumentumban, e-mailben.

Az átruházásból eredő illetékek, díjak és egyéb költségek ilyen esetben a szerződésből kilépő és oda belépő utazót egyetemlegesen terhelik. Tehát közösen felelősek ezek megfizetéséért. Szintén egyetemlegesen felelős a szerződésből kilépő és a belépő utazó a részvételi díj megfizetéséért.

Az utazásszervezőnek tájékoztatnia kell a szerződésből kilépőt az átruházás tényleges költségeiről. Ezek a költségek nem lehetnek aránytalanok és nem haladhatják meg az átruházásából eredő tényleges költségeket.

Mit tehet az utas, ha nem a megrendelt utazási szolgáltatást kapja?

Az utazásszervező felelős az utazási szerződésben, ill. utazási csomagra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért. A felelősség akkor is fennáll, ha a szerződésben foglalt szolgáltatásokat nem közvetlenül az utazásszervező, hanem más utazási szolgáltató nyújtja.

Amennyiben nem a szerződésben megrendelt szolgáltatást kapja az utazó, akkor ez szerződésszegésnek minősül.

Például nem a megrendelt szállást kapja, elmarad a megrendelt program vagy más tartalommal nyújtják.

Az utazónak nem csupán joga, hanem kötelezettsége is a szerződésszegéssel kapcsolatos tájékoztatás. A körülmények figyelembevételével haladéktalanul kell tájékoztatnia az utazásszervezőt (vagy az utazásközvetítőt), ha az utazási szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban szerződésszegést észlel.

Az utazási szerződésnek tartalmaznia kell, hogy ezt a tájékoztatást milyen elérhetőségen tudja megtenni az utas. A szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat rendszerint közvetlenül az utazási irodánál vagy az utaskísérőnél, ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónál, ill. az utazási iroda helyi partner irodájánál lehet megtenni.

Amennyiben az utazó olyan programon vesz részt, amely nem része az utazási csomagnak, akkor e szolgáltatásért az utazásszervező nem felelős. Ilyen esetben az utazó a szolgáltatással kapcsolatos problémát annál a helyi szolgáltatónál jelezheti, akitől a programot megrendelte.

Amennyiben az utazó légijárata törlésre kerül vagy jelentős késést szenved, akkor az ezzel kapcsolatos kártalanítási és további igényeit a légitársaság – és nem az utazási iroda – részére nyújthatja be.

Az utazási szolgáltatással kapcsolatos problémák orvoslása

Az utazási szolgáltatással kapcsolatos szerződésszegést az utazásszervező köteles észszerű határidőn belül orvosolni. Kivételt képez, ha a szerződésszegés orvoslása lehetetlen vagy aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékére tekintettel. Utóbbi esetben az utazó díjengedményre, illetve amennyiben kár is érte, kártérítésre jogosult.

Ha az utazásszervező az utazó által megállapított észszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, akkor az utazó maga is megteheti ezt. Ilyen esetben az utazó kérheti a szükséges kiadásai megtérítését.

Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás lényeges része nem biztosítható a szerződésben meghatározott módon, akkor az utazásszervező köteles azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani.

Ezért az utazó részére többletköltség nem számítható fel. Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű a szerződésben meghatározottnál, akkor az utazásszervező köteles megfelelő díjengedményt biztosítani.

Az utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve ha az utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.

Ha a szerződésszegés az utazási csomag lényeges tartalmát érinti, és az utazási iroda az utazó által megszabott észszerű határidőn belül azt nem orvosolja, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani. Ezen kívül díjengedményt, illetve kártérítést követelhet.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: