Talán már mindannyian kerültünk olyan helyzetbe, hogy valamilyen tevékenységünkhöz kapcsolódóan esküt kellett tennünk. Vannak olyan szakmák, melyek gyakorlásához szükséges is fogadalmat tenni. Gondoljunk csak az orvosok által letett esküre. Az ügyvédek is tesznek fogadalmat mielőtt megkezdenék ügyvédi praxisukat. De mégis mihez adják visszavonhatatlan ígéretüket?

 

Miért van szükség esküre vagy bármilyen fogadalomra?

Vannak olyan szakmák, melynek gyakorlói a társadalom olyan problémáin segítenek, mely az embereket széles körben érintik. Olyan tevékenységeket végeznek, ahol nagy szükség van az emberek bizalmára és döntéseikkel sok mindenre befolyással lehetnek. Gondoljunk csak az orvosokra, akikre a betegek rábízzák magukat és bíznak abban, amit tesznek. Muszáj, hogy cselekedeteik megfeleljenek a társadalom elvárásainak. De egy frissen megválasztott polgármesternek is esküt kell tennie, hogy az előtte álló négy éves ciklusban az emberek érdekeit szem előtt tartva fog igazgatni egy települést.

Milyen esküt tettek eddig az ügyvédek?

Egészen a tavalyi év végéig az ügyvédek az alábbi esküt tették le:

„Én (név) esküszöm, hogy ügyvédi hivatásomat az ügyfelem érdekében, a Magyar Köztársaság Alkotmánya és jogszabályai szerint lelkiismeretesen gyakorlom, és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. (Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen”.

Mi változott az ügyvédi esküben az idei évtől?

Egy tavaly év végi módosító javaslatra az ügyvédek esküjét az alábbiak szerint változtatták meg:

„Én (név) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; ügyvédi/ügyvédjelölti tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és legjobb tudásom szerint, ügyfelem érdekében eljárva teljesítem. (Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”

Amint a fentiek szerint látható az eskü szövegéből kikerült, hogy az ügyvéd a hivatása során tudomására jutott titkot megőrzi.

Biztonságban lesznek-e a titkaink az ügyvédeknél?

Természetesen az ügyvédeket a rájuk vonatkozó törvény értelmében továbbra is titoktartási kötelezettség terheli. Vagyis attól, hogy az ügyvédi eskü szövege megváltozott és már nem tartalmazza a titkok megőrzésére vonatkozó utalást, az ügyvédeknek továbbra sem szabad olyan tényt vagy adatot továbbadniuk harmadik fél számára, melyről a hivatásuk gyakorlása során szereztek tudomást.

A titoktartási kötelezettség nem csak az ügyvédekre vonatkozik, hanem az ügyvédi irodákra és azok alkalmazottaira is.

Továbbra is biztonságban érezheti magát az, aki ügyvédhez fordul!


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: