Cégvezetők figyelem – elektronikus úton is érkezhet adóhatósági irat

Szerző: Dr. Szabó Gergely Dátum: Kategória: Adójog

Két héttel ezelőtti cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a cégek társasági szerződésük módosításakor kötelesek elektronikus kézbesítési címüket a cégjegyzékben feltüntetni. A hatósági iratok elektronikus kézbesítésével kapcsolatban most arra hívjuk fel a cégek figyelmét, hogy az adóhatóság számára már jelenleg is adott annak lehetősége, hogy adóügyekben elektronikus úton küldjenek hivatalos iratokat a cégeknek. Milyen iratokat küldhetnek így? Miként történik a kézbesítés, és mi történik, ha nem vesszük át az iratot?

 

Milyen iratokat küldhet az adóhatóság?

Az Adózás Rendjéről szóló Törvény lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy adóügyekben elektronikus úton küldjön az ügyfeleknek hivatalos iratokat. Különösen fontos, hogy az adóellenőrzés megkezdéséről szóló megbízólevél is kézbesíthető az ügyfél számára elektronikus úton. Ennek azért van jelentősége, mert a megbízólevél kézbesítésétől kell számítani az ellenőrzés kezdetét, és ezen időponttól végezhet az adóhatóság ellenőrzési cselekményeket, illetve ezen időponttól rendszerint már nincsen lehetősége az ügyfélnek önellenőrzésre, valamint bevallás benyújtására a vizsgált időszak tekintetében. Így nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy az ügyfél mikor veszi át az elküldött megbízólevelet.

 

Hogyan történik az elektronikus kézbesítés?

A NAV által küldött adóügyi iratok kézbesítése a www.magyarország.hu honlapon keresztül elérhető Ügyfélkapu útján történik. A kézbesítés pedig nem csupán az ügyfél adóhatóságnál regisztrált meghatalmazottja – például könyvelője – részére történhet, hanem közvetlenül az ügyfél részére is. Utóbbi esetben a cég vezető tisztségviselője (ügyvezetője) Ügyfélkapu elérhetőségére történik a kézbesítés.

A kézbesítés úgy történik, hogy a küldött iratot az adóshatóság elhelyezi a címzett Ügyfélkapu elérhetőségén. Amikor pedig a címzett az iratot megnyitja, illetve számítógépére letölti, akkor a rendszer visszaigazolást küld erről az adóhatóság részére, és a küldemény ebben az időpontban kézbesítettnek minősül.

 

Kézbesítési vélelem

Nem jelent megoldást, ha az Ügyfélkapun keresztül küldött iratot nem vesszük át, mert a törvény kézbesítési vélelmet állít fel erre az esetre. Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság két alkalommal kíséreli meg az Ügyfélkapun keresztül való kézbesítést, azaz két alkalommal helyezik ez az iratot az ügyfélkapu-tárhelyen. Ha a címzett az iratot a második alkalommal sem veszi át, akkor a második elhelyezéstől számított 5. napot követő munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

A kézbesítési vélelmet az ügyfél megdöntheti, ha igazolni tudja, hogy önhibáján kívüli okból nem volt lehetősége átvenni az elektronikusan küldött iratot (pl. betegsége miatt kórházban kezelték), vagy a kézbesítés a vonatkozó szabályok megsértésével történt (pl. az átadást a második alkalommal már nem kísérelték meg). Ha a kézbesítési vélelmet sikerül megdönteni, akkor úgy kell tekinteni, hogy a kézbesítés nem történt meg. Ilyenkor az adóhatóság az iratot ismételten kézbesíti.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Címkék: , ,

Trackback az Ön honlapjáról.

Dr. Szabó Gergely

Dr. Szabó Gergely a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd. Szakterülete a polgári jog, peres eljárások, társasági és gazdasági jog, ingatlanjog, munkajog.

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda elérhetősége

  • Címünk: 1094 Budapest, Ferenc körút 39. IV/1.
  • Telefon/Fax: 06-1-266-66-21
  • Mobil: 06-30-692-93-92
  • E-mail: info(kukac)kocsis-iroda.hu
  • Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.