Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy nem állok a bankok pártján, és magam is úgy vélem, hogy a devizahitel probléma valóban megoldásra vár. Nem is kívánom röpke egy oldalon megoldani az összes kérdést, ami a devizahitel már-már botránnyá duzzadó jelensége körül felmerül, sőt magam is hitelfelvevői oldalról vizsgálom a kérdést. A kulcs azonban a valódi megoldás megtalálása. Több helyről is hallottam már olyan véleményeket, hogy a hitelszerződés egyszerűen semmis, mert a bankok jogszabályt sértettek és ezzel kapcsolatban tette közzé megoldási javaslatát Makkos Albert is. Ügyvédként azonban a semmisséggel kapcsolatban nem feltétlenül gondolom, hogy ez lenne a minden szempontból JÓ megoldás. Hogy miért?


Érvénytelen a szerződés, ha a törvényben meghatározott valamilyen oknál fogva nem alkalmas a kívánt joghatás
előidézésére. Az érvénytelenségnek két formája van, az egyik a semmisség, míg a másik a megtámadhatóság.

Terjedelmi okokból nincs rá lehetőségem, hogy részletesen kitérjek minden egyes jogi tudnivalóra a semmis
szerződésekkel kapcsolatban. Ezért arra fókuszálok, mely a nemrégen Makkos Albert tollából napvilágot látott devizahiteleseknek szóló javaslattal kapcsolatban lényeges.

A szerző arra biztatja a devizahiteleseket, hogy egyszerűen jelentsék be a bankjuk felé, hogy szerintük a devizahitel szerződésük semmis, és ezzel a probléma meg is van oldva, sőt mi több úgy, hogy ez nekik nem is kerül szinte semmibe.

Vizsgáljuk hát meg ezt a „bombabiztos, ugyanakkor pénztárcakímélő megoldást”!

A javaslat azt tartalmazza, hogy mivel a Polgári Törvénykönyvben az van írva, hogy a semmisség megállapításához
külön eljárásra nincs szükség, ezért nem is kell semmi mást tenni, mint a banknak írni egy levelet, hogy a devizahitel szerződést semmisnek tekintjük és mi magunk úgy ítéljük meg, hogy az valójában forinthitel szerződés, ezért a magunk által kiszámolt törlesztő részletet vagyunk hajlandóak tovább fizetni.
No igen, ezt megtehetjük, semmi sem tiltja, csak legfeljebb nagyon hamar abban a helyzetben találhatjuk magunkat, hogy a szerződés alapján a bank kihúzza talpunk alól a lakásunkat.

A javaslat erre is kitér és megmagyarázza, hogy ez miért nem lehetséges, miért nem járhatunk rosszul, ha ezt tesszük. A probléma ott van, hogy néhány ponton a javaslat téved.

Hogy miben van tévedés?

Egyrészt a semmisség megállapítását is bíróságtól kell kérnünk, főként akkor, ha a bank nem gondolja majd önként, hogy „igen, valóban most jött rá, hogy nekünk ebben igazunk van, és tényleg semmis szerződést kötött velünk”. Erre azonban inkább ne számítsunk. 

Vagyis a bankhoz megküldött levéllel még nem érjük el, hogy a devizahitelünket más feltételekkel kelljen visszafizetni. Nagy valószínűséggel tehát marad majd a pereskedés.

Itt van azonban a második pont, ahol a megoldást kínáló javaslat téved.

Azt írja ugyanis, hogy nekünk nem kerül majd sok pénzbe a pereskedés, mert a pert a banknak kell elindítania, és
neki kell bizonyítania, hogy a devizahitel szerződés rendben van. Viszont ez nem helytálló! A pert annak kell megindítani, akinek érdekében áll, hogy a bíróság kimondja, hogy a devizahitel szerződés semmis. Ez pedig nem a bank, hanem mi, hitelfelvevők. Akkor viszont a peres eljárás illetékét is nekünk kell előre megfizetni – persze vannak, lesznek olyanok, akik esetleg élhetnek valamilyen engedménnyel az illeték megfizetésével kapcsolatban, de nem mindenki és erről is a bíróság dönt. De ez még csak a kisebbik gond, mert míg a per tart – úgy néhány év – addig vagy fizetjük tovább az eddigi részleteket, vagy a bank végül számunkra fájdalmas lépéseket tesz.

Valóban nem tudná a bank elindítani a végrehajtást?

A javaslat a végrehajtás megakadályozására azt kínálja megoldásként, hogy jelentsük be a banknak, hogy szerintünk a devizahitel szerződésünk forinthitel szerződés, ezért mi kiszámoltuk, hogy mennyit is kell fizetnünk, amit szorgalmasan fizetünk is.

Ezzel azonban nem vesszük elejét annak, hogy a bank elindítsa a végrehajtást, hiszen még nincs jogerős ítéletünk, ami nekünk adna igazat, a bank kezében viszont van egy általunk is aláírt devizahitel szerződés, és egy közokirat is, amit a hitelfelvételkor a közjegyző készített.

Erre is gondolt azonban a javaslat kidolgozója, mert azt mondja, hogy ha a közjegyzőknek is megírjuk, hogy szerintünk a devizahitel szerződésünk semmis, akkor a közjegyző a közokirat alapján nem rendelheti el a végrehajtást.

Ezzel sem tudok azonban egyetérteni, mert a közokirat itt az egyik kulcs, amiről a javaslat írója megfeledkezett. A közokirat ugyanis azt jelenti, hogy az ellenkező bizonyításig hitelt érdemlően tanúsítja a benne foglaltakat. De kinek állhat érdekében egy ilyen pert indítani? Nem a banknak! Végül a bíróság ítéletben akár azt is kimondhatná,
hogy a devizahitel szerződésünk semmis, de addig a banknak van lehetősége, hogy fellépjen velünk szemben, ha nem fizetjük a havi részleteket. No azért ha mégis a peres utat választjuk és a végrehajtást a bank elindítaná, újabb peres eljárással valószínűleg meg tudnánk akadályozni a tényleges árverést, tehát vannak olyan jogi eszközök, melyeket bevethetnénk.

Az eddig interneten megismerhető javaslat alapján azonban nem javaslom, hogy bárki nagy hirtelenjében írjon levelet a bankjának, mert a pereskedés időigényes és drága is, valamint érdemes alaposan fel is készülni rá. Javára szóljon a javaslat szerzőjének, hogy arra felhívja a figyelmet, hogy ügyvéd nélkül senki ne vágjon neki.

Mi lenne, ha a bíróság semmisnek mondaná a devizahitel szerződést?

Végül még arra is felhívnám a figyelmet, hogy a semmisség bírósági kimondása esetén is kérdéses, hogy mi történne. A javaslat írója ugyan azt vezeti le, hogy ekkor nem történhet más, minthogy a bíróság is megállapítja, hogy tulajdonképpen egy forinthitel szerződést kötöttek a felek, ez azonban álláspontom alapján nem garantálható. Hogy miért?

A Polgári Törvénykönyv fő szabálya, hogy érvénytelen szerződés esetén a szerződéskötés előtti helyzetet kell
visszaállítani. Vagyis ebben az esetben a teljes devizahitelt egy összegben visszafizetni a banknak. Hát, valószínű, hogy ha ezt a legtöbb adós meg tudná tenni, nem lenne ekkora probléma a devizahitel kérdés.

Természetesen vannak más megoldási lehetőségek is, mint például csak az ítélet utáni időre mondja ki a bíróság, hogy a devizahitel szerződés semmis. Az is lehet, hogy a bíróság részletfizetést engedélyez és még sorolhatnám a lehetőségeket.

És valóban akár az is előfordulhat – amit a javaslat kidolgozója minden kétség nélkül, mint egyetlen lehetséges megoldást felvázol – hogy a bíróság kimondja, hogy a devizahitel szerződés valójában más feltételekkel létrejött forinthitel szerződés. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a per során megállapításra kerüljön, hogy a felek
feltehető szándékával ez nem ellenkezik. De mi is volt a bank szándéka a devizahitellel? Előre, 100 százalékosan nem tudhatjuk, hogy a perben a bank mivel érvelne és mit tudna bizonyítani.

A téma igen összetett és nagyon alapos előkészítő munkát igényel még a jogászoktól, ügyvédektől is, mielőtt megalapozott és valóban működőképes megoldást találnának a devizahitel problémára. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a megoldás nem létezik. Megoldást mindenre lehet találni, még a devizahitelre is! Makkos Albert javaslatában találunk hasznos felvetéseket, a jogilag is biztos megoldást azonban még tovább kellene kutatni.

A megbízható jogi képviselő: www.megbizhatougyvediiroda.hu


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: