Nemrégiben elfogadták az új Polgári Törvénykönyvet, melyet 2014. március 15-étől kell majd alkalmaznunk. A törvény több olyan rendelkezést is tartalmaz, amely a cégek életét érinti. Így például a Kft. alapítására vonatkozó szabályok is változni fognak. De mégis hogyan? 

Hogyan lehet most Kft-ét alapítani?

A jelenleg érvényben lévő szabályok alapján 500.000 forint törzstőkével lehet Kft-t alapítani. Vagyis minimum ekkora összeget kell az alapító tagoknak a Kft rendelkezésére bocsátani. Ez egy korábbi szabályozás szerint minimum 3 millió forint volt, mely előírást 2007 szeptemberétől változtatták meg a jelenlegi fél milliós szintre.

2007-ben miért csökkentették az alapításhoz előírt minimum összeget?

Az akkori hivatalos indoklás szerint Magyarország a gazdasági környezet kedvező vagy kedvezőtlen voltát mérő ranglistán – a világbanki kimutatás szerint a 66. helyen állt. A jelentés Magyarország vonatkozásában a cégek piacra lépését illetően kedvezőtlen megállapításokat is tartalmazott. Az egyik ezek közül, hogy a tőke minimum mértéke, vagyis az akkori 3 millió forint nagyon magas. A csökkentésre tehát a piacra lépés feltételeinek kedvezőbbé tétele érdekében került sor. Akkoriban az Európai Unióhoz újonnan csatlakozó más államokban, mint például Észtországban, Lettországban és Litvániában a kft-típusú, a tag korlátolt felelőssége mellett működő társaság alapításához szükséges tőke minimuma 500 ezer és 1 millió Ft közötti összegben volt meghatározva, míg Szlovákiában és Csehországban ez az összeg másfél-két millió forintnak megfelelő volt.

Hogyan változik a Kft. tőke előírása jövőre?

Az új Polgári Törvénykönyv szerint a jelenlegi 500.000 forint minimum törzstőke ismét a korábbi 3 millió forintra emelkedik. Ez alapján akár a mostani minimum tőkekövetelmény hatszorosáért lehet kft-t alapítani a következő év március közepét követően.

Mikortól és mely cégekre kell alkalmazni az új előírásokat?

Azt, hogy mikortól és hogyan kell alkalmazni az új előírást, még nem lehet pontosan tudni, mivel a törvényhez tartozó úgynevezett átmeneti rendelkezések nem jelentek meg. Az átmeneti rendelkezéseket szintén törvényben kell majd rögzíteni, ezek a szabályok mondják meg, hogy pontosan hogyan kell áttérni az új előírások alkalmazására. Az egyik lehetőség, hogy az előírás csak a 2014. március 15-től alapított korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozik majd és a korábban, még 500.000 forint törzstőkével megalapított cégekre nem. A másik lehetőség, hogy a korábban, az alacsonyabb törzstőkével megalapított kft. tulajdonosoknak is meg kell emelni a törzstőkét az új minimumra, vagyis 3 millió forintra.

Lehet, hogy érdemes lesz még az idén céget alapítani?

Amennyiben a későbbiekben a jogalkotó úgy dönt, hogy a már meglévő, kevesebb törzstőkével rendelkező cégekre nem vonatkozik majd a Polgári Törvénykönyv új előírása, úgy az, aki a közeljövőben kft-t szeretne alapítani, kedvezőbben teheti ezt meg 2014. március 15-e előtt. Ebben az esetben ugyanis elég lesz a jelenlegi, alacsonyabb tőkekövetelménynek megfelelni. Mindez azonban mindaddig bizonytalan, míg az Országgyűlés nem dönt az átmeneti rendelkezésekről.

Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: