A Cégtörvény tavaly óta kötelezővé tette, hogy a cégek a cégjegyzékben elektronikus kézbesítési címüket is feltüntessék. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az alapításkor, illetve első cégmódosításkor minden cég köteles elektronikus kézbesítési címet (e-mail címet) megjelölni. Ez a cégjegyzékben is megjelenik. Mire szolgál az elektronikus kézbesítési cím? Milyen cím jelölhető meg ilyenként? Miért van jelentősége?

Mi az elektronikus kézbesítési cím?

Az elektronikus kézbesítési cím egy olyan e-mail cím, amelyen a cég a hivatalos iratok átvételét biztosítja.

Tehát az ilyen e-mail címre a hatóságok hivatalos iratokat küldhetnek olyan eljárásokban, ahol az e-mail útján való kézbesítés, kapcsolattartás megengedett. Ilyen például a Cégbíróság által indítható törvényességi felügyeleti eljárás. Várhatóan a jövőben egyre bővülni fog a hasonló elektronikus eljárások köre.

Az elektronikus kézbesítési cím nem keverendő össze a cég e-mail címével. A cég e-mail címét a szerződésmintával való cégalapítás esetén korábban is kötelező volt feltüntetni Más cég is feltüntethette az e-mail címét, ha kívánta. Viszont ez az e-mail cím nem rendelkezett jogi jelentőséggel, hivatalos iratok nem voltak küldhetők e címre.

Milyen cím szolgálhat elektronikus kézbesítési címként?

Nincsen jogszabályi megkötés arra, hogy milyen e-mail cím használható elektronikus kézbesítéshez. Az e-mail cím bármely szolgáltatónál lehet. Nem kell a cég nevét tartalmaznia az e-mail címnek. Lényegében bármilyen e-mail cím használható. Nyilvánvalóan ajánlatos olyan e-mail címet megjelölni, ami valódi és működő e-mail cím, és amelyre érkező levelet a cég rendszeresen figyeli.

A kézbesítésre szolgáló e-mail címet új cég esetén a nyilvántartásba vételkor, meglévő cég esetén az első módosításkor, a cégeljárásban eljáró ügyvéd köteles bejelenteni. Ennek hiányában a céget, illetve a változást a Cégbíróság nem fogja bejegyezni.

Mi a jelentősége?

Amennyiben az elektronikus kézbesítési címre hivatalos küldemény érkezik, és azt a cég átveszi, akkor az ugyanúgy kézbesített levélnek fog minősülni, mintha a postán küldték volna.

Viszont, ha olyan hivatalos levél érkezik az elektronikus kézbesítési címre, amelynek átvételéhez elektronikus aláírásra van szükség, akkor csak olyan cég tudja átvenni az ilyen levelet, amelynek ügyvezetője, más illetékese rendelkezik elektronikus aláírással. Amennyiben ennek hiányában vagy egyéb okból a hivatalos küldeményt nem sikerül e-mail útján kézbesíteni, akkor természetesen nem tekintik úgy mintha a cég a levelet megkapta volna. Ilyen esetben a levél a postai kézbesítés szabályai szerint kerül elküldésre. Azaz papír alapon is megküldik a cégnek, és akkor minősül kézbesítettnek, amikor e levelet átvette.

Mivel elektronikus aláírással a cégeknek csak töredéke rendelkezik, így az ehhez kötött küldemények átvétele feltehetőleg még sokáig postai úton fog történni. Azonban ha az elektronikus küldemény átvételének igazolására más, egyszerűbb (és olcsóbb) módot dolgoznak ki a hivatalos szervek, akkor más hivatalos küldemények esetén az elektronikus kézbesítés gyorsan elterjedhet. Ezért a cégeknek már most érdemes odafigyelni az elektronikus kézbesítési cím megadásánál.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: