Amikor a hétköznapi életben az emberek szerződésről beszélnek, akkor rendszerint írásba foglalt, és a felek által aláírt dokumentumra gondolnak. Azonban csak akkor beszélhetünk-e szerződésről, ha azt a felek írásba foglalták vagy szerződés létrejöhet más formában is? Manapság már mindennapos az e-mailben, vagy más elektronikus úton, közösségi médián keresztül történő kommunikáció. Létrejöhet-e ezen eszközök használatával is szerződés?

Mi a szerződés?

A szerződés nem más, mint két vagy több személy egybehangzó megállapodása, amely alapján jogaik és kötelezettségeik keletkeznek. A szerződés akkor jön létre, amikor a felek a szerződés lényeges feltételeiben megegyeznek.

Általános szabály, hogy a szerződés létrejöttéhez nem szükséges írásbeli alak, azaz a felek szóban, vagy akár ráutaló magatartással is köthetnek szerződést. Erre leggyakrabban felhozott példa a közértben való vásárlás, amikor, bár nem így gondolunk rá, de adásvételi szerződést kötünk. A bolt a polcokra elhelyezett termékekkel, és azok árának feltüntetésével kifejezi eladási ajánlatát. A vásárló pedig a kiválasztott termék kassza-szalagra való elhelyezésével kifejezi vételi szándékát. Ezzel a felek a lényeges feltételekben már megállapodtak. A vásárló fizet, átveszi az árut, és ezzel a szerződés teljesül.

A szerződés írásba foglalása csak akkor kötelező, ha ezt jogszabály kifejezetten előírja. Kötelező írásba foglalni például az ingatlan átruházására (adásvétel, ajándékozás) vonatkozó szerződést, a hitelintézettel kötött kölcsönszerződést, vagy a társasági szerződést.

Elektronikus úton kötött szerződés

Az előbbiek alapján látható, hogy e-mail útján, vagy más elektronikus úton is köthető szerződés, hiszen a felek szerződési nyilatkozata, megegyezése ezekkel az eszközökkel is kifejezhető.

A Új Polgári Törvénykönyv immár külön szabályokat is megfogalmaz az elektronikus úton kötött szerződésre. Előírja például, hogy az elektronikus úton tett szerződési nyilatkozatról onnantól beszélhetünk, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. Ilyen például, ha a szerződési ajánlatot e-mailben küldik el, és az e-mail a másik fél postafiókjába megérkezik. Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél szerződéses nyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. Ez arra az esetre vonatkozik, ha például egy honlapon keresztül rendelünk valamit, mivel ez esetben az elektronikus utat a honlap üzemeltetője biztosítja. Ilyenkor a honlap üzemeltetője azonnal köteles visszaigazolni a megrendelést.

Írásbeli szerződés-e az e-mailben kötött szerződés?

A törvény szerint akkor beszélhetünk írásba foglalt szerződésről, ha erre olyan formában kerül sor, ami alkalmas a tartalom változatlan visszaidézésére, valamint a szerződéses nyilatkozatot tevő személyének és a nyilatkozattétel időpontjának azonosítására.

E feltételeknek a szokványos e-mail rendszerint nem felel meg, mivel abból például általában csak a küldő e-mail címe azonosítható, és az e-mail aláírására legfeljebb elektronikus aláírás birtokában lehet lehetőség. Szintén megkérdőjelezhető a tartalom megváltoztathatatlansága is.

Azonban ez nem azt jelenti, hogy az e-mail nem lehet alkalmas a szerződéskötés megtörténtének, a szerződés tartalmának és az abból folyó követelések igazolására, csupán annyit, hogy nem fűződnek hozzá az írásbeliséghez kötődő jogi következmények.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: