Gyakran hallhatjuk, hogy egy követelés elévült. De mit jelent pontosan az elévülés? Az elévüléssel megszűnik a kötelezettség? Mi történik, ha valaki mégis teljesít egy elévült követelést? Visszakérhető ilyenkor a kifizetett összeg? Mit mond az új Ptk.?

Elévülés = megszűnés?

Az elévült követelések jogilag nem szűnnek meg.

Vagyis az elévülés nem egyenlő a megszűnéssel! Mégsem hajtható be egy olyan követelés, ami időközben elévült! Hogyan lehetséges ez? Akkor mégis mi a különbség az elévülés és a megszűnés között?

Az elévülés lényege

Az elévülés annyit jelent, hogy azt, ami elévült, már nem lehet bírósági úton behajtani, kikényszeríteni.

Ettől azonban még nem szűnik meg a követelés, hiszen ha az elévülés ellenére az adós fizet, akkor a kifizetett összeg jogosan jár a hitelező részére.

Visszakövetelhető az elévülés után kifizetett összeg?

Ha egy követelés, tartozás elévült, és az adós azt ennek ellenére kifizette, akkor később már nem követelheti azt vissza.

A lényeg tehát, hogy a követelés maga nem szűnt meg, azt az adós teljesítheti, azonban azt jogi úton már nem lehet behajtani rajta.

Elévült a követelés, mégis kötelezett a bíróság a fizetésre?

Bizony ilyen eset is előfordulhat. Ennek oka az, hogy az elévülésre az adósnak kell hivatkoznia.

Ha az adós egy bírósági eljárásban nem hivatkozik arra, hogy a követelés már elévült, így ő nem köteles azt teljesíteni, akkor a bíróság kötelezni fogja a követelés megfizetésére.

Vagyis az elévülésre az adósnak kell hivatkozni, azt a bíróság nem köteles magától, erre irányuló hivatkozás, úgynevezett kifogás nélkül figyelembe venni.

Mennyi az elévülési idő?

Az általános elévülési idő 5 év. Emellett léteznek a jogszabályokban speciális, rövidebb, vagy akár hosszabb elévülési idők is.

Ilyen például a tartási, életjáradéki követeléseknél meglévő 6 hónapos elévülési idő, vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos igények esetén az 5 év helyett csupán 3 év az elévülés.

Egy szerződésben a szerződő felek is eltérhetnek az elévülési idő 5 éves szabályától. Az új Ptk. szerint rövidebb és hosszabb elévülési időt is meghatározhatnak, de csak írásban kötött megállapodással.

Minden igény elévül egyszer?

Nem minden igény évül el!

Vannak olyan jogok, melyek soha nem évülnek el.

Ilyenek lehetnek egyes tulajdonhoz kapcsolódó jogok is. Egyéb fontos szabályok azonban befolyásolhatják, hogy mikor, miért tudunk eredményesen pereskedni, így szakember segítsége minden esetben nélkülözhetetlen.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: