A tavalyi évben született elszámolási törvény kötelezővé tette a bankok számára az elszámolást. Kötelező, hogy elszámoljanak az ügyfeleikkel kötött fogyasztói kölcsönszerződéseikben alkalmazott árfolyamréssel, valamint a tisztességtelennek minősülő kamat- és díjemelések összegével. Azonban nem minden devizahitel szerződés esetén automatikus az elszámolás. Egyes esetekben külön kell ezt a banktól kérni. Mely kölcsönökkel kell most elszámolniuk a bankoknak? Milyen esetben kell nekünk kérni az elszámolást?

Mely szerződésekre vonatkozik a mostani elszámolás?

Az elszámolásról szóló törvény szerint a fogyasztókkal kötött kölcsönszerződésekben és lízingszerződésekben alkalmazott árfolyamrés, valamint a tisztességtelen kamat és egyéb díjemelések összegével kell elszámolniuk a bankoknak. A törvény szerint tisztességtelennek minősül, és ezért érvénytelen e szerződésekben az árfolyamrés alkalmazása, valamint a bankok által a szerződés alapján alkalmazott egyoldalú kamatemelések, költségemelések, díjemelések.

A bankoknak tehát nem csak a deviza alapú és forintban nyilvántartott, valamint a ténylegesen devizában adott hitelekkel kell elszámolnia, hanem a forinthitelekkel is. Azonban a most folyó elszámolás a deviza alapú kölcsön és lízing szerződésekre vonatkozik. A többi szerződés elszámolására az év során később fog sor kerülni.

Amennyiben a bank álláspontja szerint az általa alkalmazott kölcsönszerződés az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét a törvénynek megfelelően tette lehetővé, akkor ezt perben kellett bizonyítania a Magyar Állammal szemben. E perekről gyakran hallhattunk az előző év vége óta. A perek nagy többségét a bankok elvesztették az állammal szemben.

Mi az elszámolás határideje?

A deviza alapú kölcsönszerződések és lízingszerződések esetén a banknak a kötelező elszámolást 2015. március 1. és 2015. április 30. napja között kell az ügyfelek részére megküldenie.

Ez alól abban az esetben van kivétel, ha a bank és a Magyar Állam közötti per 2015. március 1. napjáig nem fejeződött be. Ebben az esetben az elszámolás határideje a peres eljárás befejezésétől számított 60. nap.

Az elszámolás mindazokra a szerződésekre vonatkozik, amelyek még jelenleg is folyamatban vannak, vagy 2009. július 26. napját követően szűntek meg. A 2009. július 26. napján vagy ezt megelőzően megszűnt szerződések esetén csak abban az esetben áll fenn az elszámolási kötelezettség, ha a szerződés még nem évült el.

Mikor kell az ügyfélnek kezdeményezni az elszámolást?

Főszabály szerint a bankoknak automatikusan el kell készíteniük az elszámolást, és nem kell ezt az ügyfeleknek külön kérniük.

Kivétel, ha az ügyfél élt a 2011/2012-ben lehetővé tett kedvezményes végtörlesztés lehetőségével. Ez svájci frank alapú hitel esetén 180 HUF/CHF, euró alapú hitel esetén 250 HUF/EUR árfolyamon tette lehetővé a deviza alapú hitel végtörlesztését. Ha az ügyfél élt e lehetőséggel, akkor a mostani elszámolást a bank csak akkor köteles elkészíteni a részére, ha ezt az ügyfél külön kéri. Ezt az elszámolást 2015. március 1-től legkésőbb március 31-ig lehet kérni a bankoktól. A határidő elmulasztása esetén az érintett ügyfél elszámolásra nem jogosult. Az elszámolás díja a törvény alapján 10.000,-Ft. Ez az ügyfélnek visszajár, ha az elszámolás alapján kiderül, hogy az ügyfél részére a kölcsönnel kapcsolatban pénzt kell visszafizetni.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: