A tavalyi évben elfogadott új Munka Törvénykönyve 2012. július 1-től lépett életbe. Vannak olyan területei melyek nagyobb mértékben változtak, de az új jogszabályban akadnak új elemek is. Lehet, hogy érdemes felülvizsgáltatni munkaszerződéseinket? 

Az új Munka Törvénykönyve

Az Országgyűlés még a tavalyi évben fogadta el az új Munka Törvénykönyvét. A múlt héten pedig az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések is megszülettek. Összességében nem csak tartalmilag, de formailag is megváltozott a törvény. Így mindenképp érdemes átnézni, mert a már megszokott rendelkezéseket nem feltétlenül ott találjuk meg, ahol a korábbi jogszabályban megszoktuk.

Íme néhány dolog, amire érdemes figyelni.

Melyek a munkaszerződés kötelező elemei az új Munka Törvénykönyve szerint?

  • A munkáltatónak és a munkavállalónak a munkaszerződésben meg kell állapodniuk az alapbérben és a munkakörben.
  • A munkavégzés helyének megjelölése is kötelező. Igaz, egyes interneten megjelent cikkekben tévesen azt olvashatjuk, hogy ez a jövőben nem kötelező. Ez azonban így nem igaz, hiszen a törvény egyértelműen kimondja, hogy „A munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell kikötni.” A téves tájékoztatás valószínűleg abból eredt, hogy a törvény következő mondata így hangzik: „Ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi.” Ez azonban nem azt jelenti, hogy a munkaszerződésben ne lenne kötelező a munkahely feltüntetése.

Megmarad-e a próbaidő az új Munka Törvénykönyve alapján?

Igen, a felek a munkaviszony létesítésekor a jövőben is köthetnek ki próbaidőt.

Ennek tartama legfeljebb 3 hónap lehet. Amennyiben rövidebb időben állapodnak meg, úgy a próbaidőt legfeljebb 1 alkalommal meghosszabbíthatják, azonban annak teljes ideje a 3 hónapot így sem haladhatja meg.

Más a helyzet, ha kollektív szerződésről van szó. Ebben az esetben ugyanis akár 6 havi próbaidő is kiköthető.

A munkavállaló kötelességei

Az új Munka Törvénykönyvében található egy érdekes új elem.

A törvény ugyanis rögzíti, hogy a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül harmadik személytől nem fogadhat el díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységéért.

Így borravalót is csak abban az esetben fogadhat el a munkavállaló, ha munkáltatója ahhoz előzetes beleegyezését adta.

A munkaviszony megszüntetésének változásai

A jövőben a munkaviszonyt közös megegyezéssel, felmondással és azonnali hatályú felmondással lehet megszüntetni.

A változás itt tehát viszonylag jelentős, hiszen a korábbiakhoz képest a megszüntetési szabályok között több módosítás is található.

Ki veheti igénybe a gyerekek után járó szabadságot?

A gyermekek után járó pótszabadságok megmaradnak. Új elem a jogszabályban, hogy ennek igénybevételére mindkét szülő jogosult lesz.

A fenti változások természetesen nem tartalmazzák az összes módosítást. Az új szabályok szerint érdemes átnézetni munkaszerződéseinket, munkajogi dokumentumainkat.

Fontos továbbá, hogy az új szabályokat mind a munkáltatók, mind a munkavállalók megismerjék és megértsék.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: