Nyáron sokan töltik szabadságukat különböző vízparti szállodákban. Előfordul azonban, hogy a vendéget kellemetlen meglepetés éri: a szállodába vitt egyes dolgai, értéktárgyai eltűnnek vagy megsérülnek. A szállodáknak törvényben meghatározott felelőssége áll fenn az ilyen dolgokért. Mire számíthatunk, ha a szállodába bevitt dolgainkban, értéktárgyainkban kár keletkezik, és miként felel a szálloda?

A szálloda felelőssége általában

A szálloda felelőssége az általános szabályok szerint a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn. Dolog alatt ebben az esetben a kimagasló értékkel nem bíró tárgyakat kell érteni, mint például a ruhanemű vagy a mobiltelefon.

  • A szálloda a vendég dolgaiban bekövetkezett kárért akkor felel, ha e dolgot a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezte el.
  • Felel azokért a dolgokért is, amelyeket vendég a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

Így például, ha a szobánkban elhelyezett dolgaink tűnnek el, ezekért a szálloda felelősséggel tartozik. Úgyszintén felel például a szállodai ruhatárban elhelyezett vagy a ruhatárosnak átadott dologkért. Nem felel viszont, például a szállodai medence mellett hagyott és meg nem talált mobiltelefonért.

A szálloda felelősségének legmagasabb összegét a törvény a napi szobaár összegének ötvenszeresében határozza meg.

Készpénz, értékpapír, értéktárgyak

Az egyszerű dolgoktól eltérő felelősségi szabályok vonatkoznak a vendég készpénzére, értékpapírjaira és más értéktárgyaira. Az értéktárgyak olyan dolgok, amelyek a szokásosnál nagyobb értékkel rendelkeznek. Különösen például a nagy értékű ékszerek, műtárgyak, vagy adott esetben a gépjármű kulcsa.

A vendég készpénzéért, értékpapírjaiért és más értéktárgyaiért a szálloda csak akkor felel, ha a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre való átvételt megtagadta.

Ebben az esetben nem elég, ha például az értékes dolgot a vendég a szobájában elhelyezte. Mindkét fél érdeke azt diktálja, hogy az értéktárgyak az e célra szolgáló biztonságos helyen kerüljenek elhelyezésre. A szálloda csak akkor felel az ilyen dologért, ha kifejezetten átvette megőrzésre vagy pedig a vendég az értéktárgyat át kívánta adni megőrzésre, de ezt a szálloda megtagadta. Viszont ezekben az esetekben a készpénzért, értéktárgyakért korlátlanul felel, nem érvényesül tehát a napi szobaár ötvenszeresének megfelelő korlát.

Ki a vendég?

Bizonyos helyzetekben fontos kérdés lehet, hogy ki a vendég, hiszen a szálloda csak az ő dolgaiért felel.

Szállodai vendége az, aki a szállodában megszáll, függetlenül attól, hogy adott esetben csak rövidebb ideig veszi igénybe e szolgáltatást vagy hosszabb ideig marad.

Nem szállóvendég viszont a „vendég vendége”. Azaz, aki például a szállodában megszálló vendéghez érkezik látogatóba, de a szállodától maga nem vesz ki szobát. Úgyszintén nem vendég az, aki például bérleti szerződés alapján bérel lakást, nyaralót az üzemeltetőtől. Ebben az esetben a bérbeadó nem szálloda, és a felek között bérleti viszony jön létre.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: