Mindenki által ismert, hogy a házasság alatt a házas felek között vagyonközösség keletkezik. Így minden, amit az életközösség alatt szereznek közös vagyonná válik. Azonban sokan nem gondolnak arra, hogy nem csupán az egyikük által megszerzett vagyontárgyak, de a vállalt tartozások is közösek lesznek. Milyen esetekben felel a férj, ill. a feleség a másik által vállalt kötelezettségekért? Lefoglalhatja-e a végrehajtó a házastárs nevén lévő vagyontárgyat?     

Mikor felel a házastárs a tartozásokért?

Nyilvánvalóan közösen felelnek a házastársak az olyan tartozásokért, amelyeket közösen vállaltak.

Ilyen például a mindkettejük által adóstársként kötött szerződésből származó tartozás.

Szintén közös tartozásnak minősül a házassági életközösség ideje alatt a másik fél által egyedül vállalt kötelezettségből eredő tartozás.

Így, ha például csak az egyik házastárs köt szerződést, akkor az ebből eredő, harmadik személlyel szembeni tartozás is közös vagyon. Tehát a mindkét házastárs felelős érte.

Azonban a fentiek alól van kivétel.

Nem felel a házastárs a harmadik személlyel szemben az olyan szerződésből eredő tartozásokért, amely szerződéskötéshez nem járult hozzá. Ehhez az kell, hogy ezt bizonyítani tudja, vagy vélelmezni lehet, hogy nem járult hozzá a szerződéskötéshez.

A házastárs ingóságainak lefoglalása

A bírósági végrehajtásról szóló törvény lehetővé teszi, hogy a végrehajtó lefoglalja és értékesítse az egyik házastárs tulajdonában lévő ingóságokat és más hasonló vagontárgyakat (pl. üzletrészt), akkor is, ha a végrehajtás csak a másik ellen folyik. Tehát ez esetben arra sincs szükség, hogy bírósági ítélet mondja ki mindkét házastárs felelősségét.

Ebben az esetben az a házastárs, aki ellen a végrehajtás nem folyik, a lefoglalt vagyontárgyat akkor „mentheti ki” a végrehajtás alól, ha bizonyítja, hogy a vagyontárgy az ő különvagyonához tartozik. Különvagyonhoz tartozik például a házasságkötés előtt szerzett vagyon, vagy a házasság alatt örökölt vagy ajándékba kapott vagyontárgy.

Ha a vagyontárgyat a végrehajtó olyan tartozás miatt foglalta le, amiért a felelősség kizárólag az egyik felet terheli (pl. bűncselekménnyel okozott kár), akkor a másik házastárs igényperrel kérheti a vagyontárgy foglalás alóli feloldását a közös vagyonból rá eső hányad értékéig.

Házassági vagyonjogi szerződés és más módszerek

Az egyik lehetőség annak megelőzésére, hogy az egyik házastárs nevén lévő vagyont a másik tartozása miatt lefoglalják, a házassági vagyonjogi szerződés előzetes megkötése.

E szerződésben a felek rendelkezhetnek arról, hogy az életközösségük alatt szerzett vagyonból mi kerüljön az egyik, ill. másik fél különvagyonába, és mi legyen közös vagyon. Ilyen esetben a különvagyonával a házastárs csak akkor felel a tartozásért, ha a kötelezettséget maga is vállalta (pl. adóstárs volt a szerződésben). Egyéb esetekben pedig legfeljebb csak a közös vagyonból ráeső részével felel, de különvagyonával nem.

Az új Polgári Törvénykönyv tartalmaz egy lehetőséget arra az esetre, ha az egyik házastárs a másik hozzájárulása nélkül megkötött szerződéssel vagy károkozásával nagy mértékű adósságot halmozott fel.

Ha az adósság olyan mértékű, hogy a másik házastársat a vagyonközösség alapján megillető részesedést is veszélyezteti, akkor e fél kérésére a bíróság a házastársi vagyonközösséget még az együttélés fennállása alatt megszünteti.

Erre egyébként nem lenne lehetőség. Ebben az esetben tehát a házastárs megkapja a neki járó részt a közös vagyonból. Így nem fordul elő az, hogy olyan tartozások miatt, amelyet a társa halmozott fel, ő is elveszíti a neki járó részt.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: