Mindenki által ismert, hogy a házasság alatt a házas felek között vagyonközösség keletkezik. Így minden, amit az életközösség alatt szereznek közös vagyonná válik. Ám nem csupán az egyikük által megszerzett vagyontárgyak, de a vállalt tartozások is közösek lesznek. Milyen esetekben felel a férj, ill. a feleség a másik által vállalt kötelezettségekért? Lefoglalhatja-e a végrehajtó a házastárs nevén lévő vagyontárgyat?     

Mikor felel a házastárs a tartozásokért?

Nyilvánvalóan közösen felelnek a házastársak az olyan tartozásokért, amelyeket közösen vállaltak.

Ilyen például a mindkettejük által adóstársként kötött szerződésből származó tartozás.

Szintén közös tartozásnak minősül a házassági életközösség ideje alatt a másik fél által egyedül vállalt kötelezettségből eredő tartozás.

Így, ha például csak az egyik házastárs köt szerződést, akkor az ebből eredő, harmadik személlyel szembeni tartozás is közös vagyon. Tehát mindkét házastárs felelős érte.

Azonban a fentiek alól van kivétel.

Nem felel a házastárs a harmadik személlyel szemben az olyan szerződésből eredő tartozásokért, amely szerződéskötéshez nem járult hozzá. Ehhez az kell, hogy ezt bizonyítani tudja, vagy vélelmezni lehet, hogy nem járult hozzá a szerződéskötéshez.

A házastárs ingóságainak lefoglalása

A bírósági végrehajtásról szóló törvény lehetővé teszi, hogy a végrehajtó lefoglalja és értékesítse az egyik házastárs tulajdonában lévő ingóságokat és más hasonló vagyontárgyakat (pl. üzletrészt), akkor is, ha a végrehajtás csak a másik ellen folyik. Tehát ez esetben arra sincs szükség, hogy bírósági ítélet mondja ki mindkét házastárs felelősségét.

Ebben az esetben az a házastárs, aki ellen a végrehajtás nem folyik, a lefoglalt vagyontárgyat akkor „mentheti ki” a végrehajtás alól, ha bizonyítja, hogy a vagyontárgy az ő különvagyonához tartozik. Különvagyonhoz tartozik például a házasságkötés előtt szerzett vagyon, vagy a házasság alatt örökölt vagy ajándékba kapott vagyontárgy.

Ha a vagyontárgyat a végrehajtó olyan tartozás miatt foglalta le, amiért a felelősség kizárólag az egyik felet terheli (pl. bűncselekménnyel okozott kár), akkor a másik házastárs igényperrel kérheti a vagyontárgy foglalás alóli feloldását a közös vagyonból rá eső hányad értékéig.

Házassági vagyonjogi szerződés és más módszerek

Az egyik lehetőség annak megelőzésére, hogy az egyik házastárs nevén lévő vagyont a másik tartozása miatt lefoglalják, a házassági vagyonjogi szerződés előzetes megkötése.

E szerződésben a felek rendelkezhetnek arról, hogy az életközösségük alatt szerzett vagyonból mi kerüljön az egyik, ill. másik fél különvagyonába, és mi legyen közös vagyon. Ilyen esetben a házastársak egyike csak akkor felel a tartozásért a különvagyonával, ha a kötelezettséget maga is vállalta. Például, ha adóstárs volt a szerződésben. Egyéb esetekben pedig legfeljebb csak a közös vagyonból ráeső részével felel, de különvagyonával nem.

Az új Polgári Törvénykönyv tartalmaz egy lehetőséget arra az esetre, ha az egyik házastárs a másik hozzájárulása nélkül megkötött szerződéssel vagy károkozásával nagy mértékű adósságot halmozott fel.

Ha az adósság olyan mértékű, hogy a másik házastársat a vagyonközösség alapján megillető részesedést is veszélyezteti, akkor e fél kérésére a bíróság a házastársi vagyonközösséget még az együttélés fennállása alatt megszünteti.

Erre egyébként nem lenne lehetőség. Ebben az esetben tehát a házastárs megkapja a neki járó részt a közös vagyonból. Így nem fordul elő az, hogy olyan tartozások miatt, amelyet a társa halmozott fel, ő is elveszíti a neki járó részt.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: