2023. októberétől több jogszabályi változás is történt a fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatban. Ezek közül a legjelentősebb a fizetési meghagyás kézbesítésével kapcsolatos szabályozás megváltozása. Korábban a közjegyző a fizetési meghagyást egységesen postai úton kézbesítette a kötelezett részére. A módosítást követően a kézbesítési szabályok megváltoztak. Melyek az új kézbesítési szabályok?

A fizetési meghagyás dióhéjban

A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás a pénzkövetelések érvényesítésének elterjedt módja. Ennek oka egyrészt az eljárás egyszerűségében és gyorsaságában rejlik.

A fizetési meghagyásos eljárás gyakori használatának másik oka, hogy a 3 millió forintot meg nem haladó lejárt pénztartozást főszabály szerint nem lehet közvetlenül bírósági peres eljárás útján érvényesíteni. Ekkor kötelező a fizetési meghagyásos eljárás igénybevétele.

A 30 millió forintot meghaladó pénzkövetelések behajtására viszont már nem használható a fizetési meghagyásos eljárás, hanem a bírósági utat kell igénybe venni.

Fontos, hogy a fizetési meghagyásos eljárás csak akkor vehető igénybe, ha mind a jogosult, mind a kötelezett rendelkezik belföldi kézbesítési címmel.

A fizetési meghagyás új kézbesítési szabálya 

A korábbi szabályozás szerint a fizetési meghagyás a kötelezett részére postai úton került kézbesítésre a közjegyző, illetve a közjegyzői kamara által.

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény 2023. októberi módosítását követően azonban a fizetési meghagyást elektronikus úton kell kézbesíteni azoknak az érintetteknek, akik elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettekkel szemben kibocsátott fizetési meghagyást 2023. októbertől az érintett személy elektronikus tárhelyére fogják küldeni. Így például a cégek, egyéni vállalkozók a cégkapu tárhelyre kapják a fizetési meghagyást.

Ki minősül elektronikus ügyintézésre kötelezettnek?

Az E-ügyintézési törvény határozza meg azon személyek körét, akik elektronikus ügyintézésre kötelesek. Ide tartoznak a gazdálkodó szervezetek, így a cégek, egyéni vállalkozók, valamint az adószámmal rendelkező alapítványok, egyesületek. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek körébe tartozik például az állam, az önkormányzatok, a jegyző, a költségvetési szervek, az ügyész, a köztestületek, illetve a különböző önkormányzati és állami hatóságok (pl. NAV) és közigazgatási szervek is.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyek tekintetében kötelesek az elektronikus ügyintézési csatornákat igénybe venni. Emellett biztosítaniuk kell az elektronikus ügyintézést az ügyfeleik számára.

A nem egyéni vállalkozó magánszemélyek (természetes személyek) számára továbbra sem kötelező, csupán lehetőség az elektronikus ügyintézés. Ezért az ilyen magánszemélyek részére kibocsátott fizetési meghagyást továbbra is postai úton kézbesítik.

Hogyan élhet ellentmondással az elektronikus ügyintézésre kötelezett?

Érdemes figyelni arra, hogy az elektronikus tárhelyre érkező iratokat a címzettek átvegyék.

Ha a tárhelyre érkezett fizetési meghagyást a címzett nem veszi át, akkor a küldemény az érkezésétől számított második értesítést követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül. Így az ellentmondásra rendelkezésre álló 15 napos határidő ebben az esetben is elindul.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett személyeknek fontos szem előtt tartani, hogy amennyiben a fizetési meghagyásban foglalt követelést vitatni kívánják, akkor csak elektronikus úton élhetnek ellentmondással.

Az elektronikus út alatt nem bármilyen elektronikus kapcsolattartási eszközt kell érteni. Az ellentmondás a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által működtetett fizetési meghagyásos felületen (fmh.mokk.hu) nyújtható be elektronikusan. A papír alapon, e-mailben vagy egyéb elektronikus úton benyújtott ellentmondást a közjegyző hiánypótlásra való felhívás nélkül visszautasítja.

A fizetési meghagyásos felület használatához regisztráció, valamint minősített elektronikus aláírás és minősített időbélyegző szükséges. Ezekkel a feltételekkel az elektronikus ügyintézésre kötelezettek (pl. cégek) jelentős része nem rendelkezik. Ilyenkor az ellentmondás benyújtásához érdemes ügyvédi segítséget igénybe venni.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személyek is igénybe vehetik az elektronikus utat, de az ellentmondást írásban, postai úton is benyújthatják a közjegyzőhöz. Nekik arra is lehetőségük van, hogy az ellentmondást a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzőnél, vagy bármely más magyarországi közjegyzőnél szóban terjesszék elő.

 


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: