Alig két hét volt hátra a március 15-i határidőig, amíg a 3 millió forint alatti törzstőkével rendelkező kft.-k kötelesek lettek volna megemelni a tőkéjüket. A héten azonban az Országgyűlés elfogadott egy törvénymódosítást. Így a cégek haladékot kaptak az új Polgári Törvénykönyvnek való megfelelésre. Mi az új határidő a kötelező törzstőke emelésre? Mely szervezetekre vonatkozik a haladék és melyekre nem?  

1 év haladék a kötelező törzstőke emelésre

A 3 millió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező kft-k 1 év haladékot kaptak, hogy megfeleljenek az új Ptk. előírásainak. Az előírások közül e cégek számára a legjelentősebb a törzstőke 3 milliós minimuma.

Ez azt jelenti, hogy az ilyen kft-k legkésőbb 2017. március 15. napjáig kötelesek működésüket az új Ptk-hoz igazítani. Ez a kötelező törzstőke minimumra is vonatkozik.

Szintén 1 éves haladékot kaptak a régi törvény szerint működő egyesületek és alapítványok is arra, hogy létesítő okiratukat az új Polgári Törvénykönyvhöz igazítsák.

Az egyesületek még további engedményeket is kaptak. Az egyesületek egyáltalán nem kötelesek alapszabályukat módosítani, ha a kötelező módosításra csak amiatt lenne szükség, hogy az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét (székhelyét) feltüntessék.

Kikre nem vonatkozik a haladék

Fontos, hogy a haladék nem vonatkozik mindenkire. Nem kapott haladékot az olyan kft., amely törzstőkéje eléri a 3 millió forintot, de a létesítő okirat nem felel meg az új Ptk. rendelkezéseinek.

Ennek az egyik leggyakoribb oka, ha egy cég társasági szerződése a korábbi gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) konkrét paragrafusára vonatkozó utalást tartalmaz. Ezek a cégek továbbra is a 2016. március 15-ig terjedő határidőben kötelesek gondoskodni a létesítő okiratuk új törvénynek való megfeleléséről.

A fizetendő illeték egyértelműsítése

Az elfogadott törvénymódosítás rendezte a fennálló biztonytalanságot. A bizonytalanság a kötelező cégmódosítással kapcsolatos illetékfizetést övezte. A lényege abban állt, hogy nem volt egyértelmű mennyi illetéket kell fizetni, ha a kft a kötelező törzstőke emeléssel egyidejűleg más cégadat módosítást is át kíván vezettetni. Például módosítja a székhelyét, a tagok lakcímét stb. Nem volt egyértelmű, hogy ilyen esetben a törzstőke emelés 40.000,-Ft-os illetékét kell-e megfizetni, vagy csak az általános 15.000,-Ft összegű illetéket.

A módosítás egyértelműsítette, hogy ilyen esetben a módosítás illetéke 15.000,-Ft.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: