Milyen feltételeket írhatunk elő egy álláshirdetésben? Kifogásolta már egy elutasított pályázó, hogy neme, kora vagy akár faji hovatartozása miatt nem vették fel? Mi történik, ha a munkahelyi előléptetés során nem a teljesítmény, a hozzáértés, a rátermettség a döntő? Helyes, ha valakit az életkora, külseje vagy magánélete miatt bocsátanak el? A válaszok mind a munkahelyi diszkrimináció, vagyis a hátrányos munkahelyi megkülönböztetés körébe tartoznak.

Minden kifogás jogos vagy lehet jogszerű a munkahelyi megkülönböztetés?

A közhiedelemmel ellentétben a jog lehetőséget ad a megkülönböztetésre, persze szigorú szabályok mellett.

Csak akkor lehet jogszerű a munkahelyi megkülönböztetés, ha a munkaviszonnyal, a munkavégzéssel függ össze, valamint szükséges és objektív tényezőkkel indokolható.

De mi lehet ilyen?

Például egy peres ügyben a munkáltató a női öltözőbe női felügyelőt vett fel. Ezt a bíróság jogszerű megkülönböztetésnek minősítette.

Fontos kérdés, hogy milyen megkülönböztetések fordulhatnak elő? Hol kell különösen ügyelni, hogy ne sértsük meg a hátrányos megkülönböztetés tilalmát?

Különösen figyelnünk kell:

  • a nyilvános álláshirdetésekre,
  • a felvétel, az alkalmazási feltételek meghatározására,
  • a kiválasztási, toborzási eljárások során,
  • a munkaviszony létesítése és megszüntetése esetén,
  • de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a munkabér, fizetés meghatározásakor,
  • előléptetés vagy szakképzés esetén sem.

A prémium és a munkahelyi megkülönböztetés

Az elégedetlenség elég gyakori okával, a prémiummal kapcsolatosan hozott a bíróság tanulságos döntést. Ebben megkülönbözteti a teljesítményhez kapcsolódó, előre meghatározott prémiumot az év végi prémiumtól.

A bíróság álláspontja alapján az év végi jutalom nem egy előre meghatározott eredményhez kapcsolódik, erről a vezetés utólag, az elért eredmények ismeretében dönt. Ilyen döntéssel önmagában nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét. A prémium felosztásakor a vezetés meghatározhatja a felosztható összeget, és a jutalomban részesítendő dolgozók körét is. Ez nem jár automatikusan minden munkavállaló részére.

A kiosztáskor azonban hátrányos megkülönböztetés senkit sem érhet. Így a döntés minden esetben csak a munkaviszonnyal összefüggő körülményeken alapulhat, a céghez kötődést és sikeres, eredményes munkavégzést jutalmazhatja.

Hogyan tudjuk elválasztani a jogszerű megkülönböztetést a hátrányostól?

A jogszerű megkülönböztetésnél fontos ismérv, hogy az mindenképpen szükségszerű.

Akkor tekinthetjük szükségszerűnek a megkülönböztetést, ha a különbségtételt speciális foglalkoztatási jellemző indokolja, tehát az a munka jellegéből, természetéből adódik.

Másik alapvető követelmény az arányosság.

Vagyis a szükségszerű megkülönböztető feltételt nem lehet túl tágan meghatározni, kirekesztve ezzel olyanokat is, akik alapvető jellemzőiket tekintve nem lennének alkalmatlanok a munkára.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: