A végintézkedés leggyakoribb formája a végrendelet, amelyben az örökhagyó egyoldalú nyilatkozatával rendelkezik halála esetére. Vannak a végintézkedésnek nem egyoldalú, hanem szerződéses formái is. Ezek az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás. Mit kell tudni a halál esetére szóló ajándékozásról? Miként adózik a megajándékozott? 

Az örökhagyó halál esetére szóló ajándékozása

Halál esetére szóló ajándékozásról beszélünk, ha az ajándékozó azzal a feltétellel ajándékozza el valamely vagyontárgyát, hogy a megajándékozott őt túléli.

Ebben az esetben tehát egyben az ajándékozás egy sajátos formájáról beszélünk.

Olyan ajándékozásról van szó, amely a benne foglalt feltétel bekövetkezte esetén egyben végintézkedésnek is minősül, és az ajándékozó egyben örökhagyó is lesz.

A halál esetére szóló ajándékozás akkor teljesül, ha az ajándékozó (az örökhagyó) a megajándékozottat megelőzően meghal. Ebben az esetben az ajándék átszáll a megajándékozottra. Értelemszerűen nem teljesülhet a szerződés, ha a megajándékozott az ajándékozót megelőzően, vagy vele egy időben hal meg.

A szerződés formája

A halál esetére szóló ajándékozásra vonatkozó szerződést – mivel kétoldalú ügyletről van szó – mind az ajándékozónak, mind a megajándékozottnak alá kell írnia.

A szerződés akkor érvényes, ha azt közjegyző előtt kötik, vagy megfelel az írásbeli magánvégrendelet feltételeinek, azzal a kivétellel, hogy két tanú közreműködése mindenképpen szükséges. Így, ha a halál esetére szóló ajándékozásra vonatkozó szerződést akár az ajándékozó saját kezével írja, akár géppel, két tanú aláírása szükséges. Ha több külön oldalból áll a szerződés, akkor az oldalakat folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a feleknek, valamint a tanúknak minden oldalt alá kell írniuk. Természetesen a szerződés keltének is ki kell derülnie az okiratból.

A halál esetére szóló ajándékozás adózása

Felmerülhet a kérdés, hogy a halál esetére szóló ajándékozás az öröklés vagy az ajándékozás szabályai szerint adózik-e? A kérdésre az Illetéktörvény adja meg a választ.

A törvény alapján a halál esetére szóló ajándékozás öröklési illeték tárgya.

Az öröklési illeték mértéke az örökség tiszta értékének 18%-a, lakástulajdon esetén 9%-a. Természetesen ebben az esetben is érvényesülnek az öröklési illeték alóli mentességek. Így például mentes az öröklési illeték alól a halál esetére szóló ajándékozás is, ha az örökhagyó egyenesági rokona vagy házastársa a megajándékozott. Ugyanígy, fennáll a mentesség, ha az ingó ajándék értéke nem haladja meg a 300.000,-Ft-ot.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: