A vállalkozásoknak a mai gazdasági környezetben elég sok kreativitásra van szükségük ahhoz, hogy olyan új dolgokat találjanak ki, mellyel meg tudják különböztetni magukat a piacon és fel tudják hívni termékeikre, szolgáltatásaikra a figyelmet. A termék ismertségében sokat segíthet, ha védjegyet használunk. De mit jelent ez pontosan? Ki és hogyan kaphat védjegyoltalmat?

Mi az a védjegy?

A védjegy nem más, mint olyan grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamilyen árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól.

Áru vagy szolgáltatás védjegye lehet egy szó vagy szóösszetétel, lehet betű, szám, ábra vagy kép. De lehet akár szín vagy színösszetétel, alakzat vagy hang is.

Ki szerezhet védjegyoltalmat?

Védjegyoltalmat szerezhet bármely természetes vagy jogi személy, cég illetve jogi személyiség nélküli társaság.

A védjegyoltalmat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lehet kezdeményezni, kérni. Ezt az adott szerv elbírálja, és ha mindent rendben talált, kiállítja az erről szóló igazolást.

A védjegyoltalom időtartama 10 év, melyet a lejárat után újabb 10 évre meg lehet hosszabbítani.

Fontos tudnivaló, hogy maga az oltalom már a bejelentés napjától visszamenőlegesen érvényes, ha azt később számunkra jóváhagyták.

Mikor nem kaphatunk védjegyoltalmat?

  • Nem kaphatunk védjegyoltalmat, ha az általunk kért megjelölés nem alkalmas megkülönböztetésre, ha olyan jelekből vagy adatokból áll, melyet a forgalomban lévő áru vagy szolgáltatás jellemzőinek feltüntetésére használnak. E körben például bíróság mondta ki egy perben, hogy az „ászok” nem lehet önállóan védjegy, mert az már az 1800-as évektől elterjedt és egy sörfajtát jelölt, ami a sörkészítés egy bizonyos technológiájára utalt.
  • De nem részesülhet oltalomban az általános nyelvhasználatban, üzleti kapcsolatokban szokásos módon használt kifejezés, szóösszetétel sem.
  • Természetesen olyan védjegyet sem tudunk bejegyeztetni, mely közrendbe, közerkölcsbe ütközik vagy alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére.

Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: