A peres ügyek, jogi viták eldöntésének folyamata nem egyszerű. Sok tudást és tapasztalatot kíván meg, de az alapokat Ön is megértheti. A következő alapok segítenek Önnek abban, hogy ne érezze magát teljesen elveszettnek, ha egy perben a bíróság előtt találja magát. Mi kell egy per megnyeréséhez?

A bíróságok módosíthatják a jogi előírásokat?

Hazánkban a jogrendszer felépítése több szintű. Vannak különböző szintű jogszabályok. Ezekben találhatjuk meg azokat az előírásokat, melyeket követni kell, illetve azokat is, melyek jogokat fogalmaznak meg.

A bíróságok nem csupán a jogszabályi rendelkezéseket kell, hogy figyelembe vegyék, amikor a per során egy-egy konkrét kérdésben, vitás ügyben döntést hoznak.

Természetesen az lenne az ideális, ha a jogszabályok mindent szabályoznának. Ráadásul mindezt teljesen hibamentesen úgy, hogy nem marad ki semmi, és soha nem találhatunk érthetetlen vagy ellentmondó előírást. Ez azonban – valljuk be őszintén – nem így van. Ennek ellenére azonban a bíróságoknak minden eléjük kerülő ügyben döntést kell hozni.

A bíróságok alakítják a jogot, vagyis ha kell, értelmezik azt, iránymutatást adnak a szabályok alkalmazásához.

Ki mondja ki a végső szót?

Hazánkban a bíróságok, az ügyekben eljáró bírók önállóan, függetlenül hozzák meg döntésüket egy per során. Ez azt jelenti, hogy egyik bíró sem utasítható, saját megítélése alapján kell, hogy az ügyet eldöntse.

Természetesen kötik a jogszabályi előírások, azonban nem csak azok. Hogy mi még?

Ha a jogszabályok nem adnak elég támpontot egy kérdés eldöntésénél, akkor a bíróságok kötelesek figyelembe venni a legfőbb bíróság, mai elnevezésén Kúria, számukra kötelező iránymutatásait vagy korábbi döntéseit.

Ezekből azonban rengeteg van, melyet a perben eljáró feleknek is érdemes ismerni, ha nyerni akarnak. Ezek korábbi ügyek alapján meghozott döntések, melyekből iránymutató következtetéseket vonnak le.

Vannak azonban olyan bírósági döntések is, melyek ugyan nem kötelezőek más bírók, bíróságok számára, vagyis nem mindenáron kell azt egy másik ügyben figyelembe venni, de mégis támpontot adnak, adhatnak a döntéshez. A bírósági eljárásokban tehát nagyon sok mindent lehet és kell figyelembe venni.

Az amerikai mozifilmekből jól ismert esküdtszék nálunk nincs. Nem olyan személyek fognak egy perben dönteni, akik nem ismerik a jogi előírásokat, akiknek nincs gyakorlata abban, hogy a jog mikor mit mond.

Ki egy per felperese és ki az alperes?

Felperesnek hívjuk azt, aki a pert elindítja.

Egy per elindításához a bíróságra úgynevezett keresetlevelet kell benyújtani. Ez nem más, mint egy olyan írásos dokumentum, amiben az, aki valamit követel, részletesen leírja, hogy mi történt, mi alapján és mit követel a másik féltől. Pontosan meghatározza, hogy kit is perel. A keresetet ezután benyújtja ahhoz a bírósághoz, akihez az ügy tartozik. Törvény határozza meg, hogy milyen ügyben milyen szintű bíróság dönthet, és azt is, hogy egy pert melyik bíróságnál lehet kezdeményezni. A kereset benyújtásakor nem csupán a felperes előadása fontos, de a rendelkezésére álló bizonyítékok is. Vagyis a felperesnek kérelmét megfelelően alá is kell támasztania.

Alperesnek azt a felet hívjuk egy perben, akit beperelt a felperes.

Az alperest az ellene indult perről a bíróság értesíti levélben. Az értesítéskor megküldi részére a felperes által bírósághoz benyújtott keresetlevelet is. Az alperes ebből tudhatja, hogy ki és miért perelte be.

Ki lesz a per nyertese?

A pert az nyeri, aki sikeresen tud bizonyítani is. Többféle módon is lehet az állításokat bizonyítani.

  • Lehet kérni, hogy a bíróság hallgasson meg tanúkat,
  • be lehet nyújtani okiratokat, amik igazolják állításainkat,
  • kérni lehet, hogy a bíróság igazságügyi szakértőt kérjen fel szakvélemény elkészítésére.

Hazánkban a bíró fogja eldönteni, hogy kinek ad igazat, pontosabban azt, hogy a felperes követelése jogos-e vagy sem. A jogszabályok, törvények és akár korábbi bírósági döntések alapján fogja megítélni a felek viszonyát és azt fogja figyelembe venni, hogy ki tudta állításait bizonyítani. Vagyis nem elég, ha igazunk van, azt bizonyítanunk is kell a bíróság előtt. Máskülönben a bíró nem tud a javunkra dönteni, hiszen ő csak a bizonyítékok alapján ismeri az ügyet, az alapján tudja döntését meghozni.

A pereskedéshez tehát komoly jogi szaktudás és tapasztalat szükséges, melyet a jogászok, ügyvédek hosszú-hosszú évek alatt tanulnak meg.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: