A munkaviszony megszüntetése talán az egyik legkényesebb terület a munkajogban. Azon túl, hogy valamilyen kapcsolat megszűnése általában rossz érzésekkel párosul, kényes terület ez azért is, mert akár komoly anyagi következménnyel is járhat. Főként akkor igaz ez, ha nem a törvényben foglaltaknak megfelelően lesz vége a kapcsolatnak. De egyáltalán hogyan szűnhet meg? A munkaviszony megszűnik, vagy megszüntetik? Van-e különbség? Mi a közös megegyezés?

A munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése?

Mi a különbség a munkaviszony megszűnése és a megszüntetése között?

A megszűnés és a megszüntetés között a különbség jogilag lényeges. Míg a megszűnés valamilyen objektív körülmény folytán következik be, vagyis azt nem a munkáltató vagy munkavállaló kezdeményezi, addig a megszüntetéskor minden esetben valamelyik fél kezdeményezi, hogy a munkakapcsolat véget érjen.

A munkaviszony megszűnésének esetei:

  • munkavállaló halála
  • munkáltató jogutód nélküli megszűnése
  • határozott idő lejárta

A munkaviszony megszüntetésének esetei 2012. július 1-től:

Amikor a felek egyetértenek: a közös megegyezés

Közös megegyezéssel a munkaviszony bármikor megszüntethető, akár határozott, akár határozatlan idejű a munkaszerződés. Mind a munkáltató, mind a munkavállaló kezdeményezheti és a közös megegyezést a felek szabadon alakíthatják.

A közös megegyezést írásba kell foglalni és lényeges, hogy az mindkét fél részéről valódi akaratot tükrözzön.

Mit tartalmazhat egy közös megegyezés?

A közös megegyezésben akár végkielégítés fizetése is kiköthető. A megszüntetés lehet azonnali hatályú, de annak sincs akadálya, hogy a munkaviszony csak egy későbbi időpontban szűnjön meg. Sőt a munkavégzés alól is mentesíthető a munkavállaló.

Viták még a közös megegyezésnél is lehetnek. Az okos ember más kárán tanul – tartja a szólás. Ezért érdemes megismerni, hogy a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetések körében milyen esetek történtek meg a valóságban és azokban hogyan döntött a bíróság!


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: