Hogyan szűnhet meg egy munkaviszony?

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Munkajog

A munkaviszony megszüntetése talán az egyik legkényesebb terület a munkajogban. Azon túl, hogy valamilyen kapcsolat megszűnése általában rossz érzésekkel párosul, kényes terület ez azért is, mert akár komoly anyagi következménnyel is járhat. Főként akkor igaz ez, ha nem a törvényben foglaltaknak megfelelően lesz vége a kapcsolatnak. De egyáltalán hogyan szűnhet meg? A munkaviszony megszűnik, vagy megszüntetik? Van-e különbség? 

Megszűnés vagy megszüntetés?

Mi a különbség a munkaviszony megszűnése és a megszüntetése között?

A megszűnés és a megszüntetés között a különbség jogilag lényeges. Míg a megszűnés valamilyen objektív körülmény folytán következik be, vagyis azt nem a munkáltató vagy munkavállaló kezdeményezi, addig a megszüntetéskor minden esetben valamelyik fél kezdeményezi, hogy a munkakapcsolat véget érjen.

A munkaviszony megszűnésének esetei:

–          munkavállaló halála

–          munkáltató jogutód nélküli megszűnése

–          határozott idő lejárta

A munkaviszony megszüntetésének esetei 2012. július 1-től:

–          közös megegyezés

–          felmondás

–          azonnali hatályú felmondás

Amikor a felek egyetértenek: a közös megegyezés

Közös megegyezéssel a munkaviszony bármikor megszüntethető, akár határozott, akár határozatlan idejű a munkaszerződés. Mind a munkáltató, mind a munkavállaló kezdeményezheti és a közös megegyezést a felek szabadon alakíthatják.

A közös megegyezést írásba kell foglalni és lényeges, hogy az mindkét fél részéről valódi akaratot tükrözzön.

Mit tartalmazhat egy közös megegyezés?

A közös megegyezésben akár végkielégítés fizetése is kiköthető. A megszüntetés lehet azonnali hatályú, de annak sincs akadálya, hogy a munkaviszony csak egy későbbi időpontban szűnjön meg. Sőt a munkavégzés alól is mentesíthető a munkavállaló.

Viták még a közös megegyezésnél is lehetnek. Az okos ember más kárán tanul – tartja a szólás. Ezért érdemes megismerni, hogy a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetések körében milyen esetek történtek meg a valóságban és azokban hogyan döntött a bíróság!

A munkaviszony megszüntetésével kapcsolatban sok a tudnivaló akár a munkáltató, akár a munkavállaló részére. A legfontosabb információkat terjedelme miatt egy külön kiadványban foglaltam össze, melynek címe: Érthetően a munkaviszony megszüntetésről. A kiadvány webáruházunkból megvásárolható, melynek elérhetősége: http://www.kocsisiroda.shoprenter.hu

Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

Címkék: , , , , , , , , , , , ,

Trackback az Ön honlapjáról.

Dr. Kocsis Ildikó

Dr. Kocsis Ildikó a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd. Szakterülete a polgári jog, peres eljárások, társasági és gazdasági jog, ingatlanjog, munkajog.

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda elérhetősége

  • Címünk: 1094 Budapest, Ferenc körút 39. IV/1.
  • Telefon/Fax: 06-1-266-66-21
  • Mobil: 06-30-692-93-92
  • E-mail: info(kukac)kocsis-iroda.hu
  • Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.