Önt érte már kár életében?

Kisebb-nagyobb hátrányt, veszteséget szinte mindenki elszenved időnként. Elég, ha egy-egy véletlen beázásra, az új cipő megrongálódására gondolunk. A bekövetkező kár elkerülése, enyhítése érdekében kötünk biztosításokat is. De tudjuk, hogy mi a különbség a kártérítés és a kártalanítás között?

Nem mindegy, hogy kártérítés vagy kártalanítás

Mi a különbség kártérítés és kártalanítás között? A kérdés bizony fontos, hiszen a két szó hasonlósága ellenére, jogi szempontból mást jelent. Az életben bekövetkező hátrányok eltérő okokra vezethetőek vissza, így eltérő szabályozást igényelnek.

A kártérítés

A Polgári Törvénykönyv fő szabálya, hogy aki jogellenes kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Akkor mentesül a megtérítési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A kártérítés egyik lényeges feltétele tehát, hogy a veszteséget okozó személy valamilyen jogellenes cselekménye vagy mulasztása okozza azt.

Jogellenesnek minősül minden, ami valamilyen jogszabályi előírással ellentétes, vagy valamilyen rendelkezést nem tart be, figyelmen kívül hagy. Itt igen széles a kör, hiszen a jogszabályok teljes mértékben átszövik a mindennapjainkat.

Kárnak minősül minden a személyt vagy vagyonát ért hátrány.

Beszélhetünk vagyoni és nem vagyoni kárról.

  • A vagyonban bekövetkező veszteség viszonylag könnyen meghatározható, hiszen ha összetörik az autónkat, akkor vagyoni kárról beszélünk.
  • Nem vagyoni kárnak minősülhet például egy súlyos lelki megrázkódtatás, vagy valaki jó hírének bizonyítható sérelme.

Kinek mit kell bizonyítani kár esetén?

Aki kártérítést kér, annak kell igazolnia, hogy milyen és mekkora kára keletkezett, és azt is, hogy azt ki és mivel okozta.

A hátrányt okozó személynek kell bizonyítania, hogy a cselekménye vagy mulasztása nem volt jogellenes, vagy ha mégis megsértett valamilyen előírást, akkor igazolhatja, hogy ez nem felróható neki. Vagyis itt jön a képbe a fenti szabálynak az a része, mely kimondja, hogy mentesül a felelősség alól az, aki bizonyítja, hogy elvárható módon járt el.

A jogszerű kár esete

A kártalanítás a fentiektől eltérően azt jelenti, hogy jogszabályban meghatározott jogszerűen okozott hátrányt, veszteséget kell megtéríteni.

Tipikus esete a kártalanításnak a kisajátítás, amikor a közösség érdekében kell valakinek valamilyen hátrányt elszenvednie. Ilyen lehet egy útépítés, amikor egy személy magántulajdonában lévő területre van szükség annak érdekében, hogy az út elkészülhessen. Ekkor a terület tulajdonosát természetesen kártalanítani kell a tulajdona elvételéért.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: