Ismét változtak a per indítás szabályai, immár harmadjára az elmúlt két évben. Talán már hozzászoktunk, hogy mindig újabb szabályokat kell megismernünk, hiszen hazánkban állandóan változik a jogi környezet. Ma ismét egy 2009-ben bevezetett, majd 2010-ben eltörölt szabályra kell figyelnünk, ha gazdálkodó szervezetként a vitás ügyet bíróság előtt szeretnénk rendezni.

 Korábban miről is volt szó pontosan?

 A peres ügyek szabályairól szóló törvény 2009. januártól írta elő, hogy a jogi személy gazdálkodó szervezeteknek egymás közötti vitás ügyeikben meg kell kísérelniük a vitát peren kívüli rendezni.

 Ez azt jelentette, hogy a vitázó feleknek egy per előtt írásban kellett egymással közölniük az álláspontjukat és bizonyítékaikat is. A lényeg tehát az volt, hogy egy bíróság előtti eljárás előtt az érintett felek pontosan tárják fel és ismertessék egymással, hogy mi az álláspontjuk és milyen bizonyítékaik vannak annak alátámasztására. A cél ezzel a per elkerülése volt, hiszen az egyeztetés megállapodáshoz is vezethet.

 Lehetőség volt arra is, hogy a felek közös jegyzőkönyvben rögzítsék, hogy miben nem értenek egyet. Ha jól belegondolunk, ekkor is a felek közötti egyeztetés valósulhat meg, ahol akár a vita is megoldódhat, de legalább az pontosításra kerül, hogy miben nem értenek egyet egymással.

 Természetesen a fenti előírásnak nem sok értelme lett volna, ha az elmaradásához nem kötnek hozzá valamilyen következményt. Ez is megtörtént, hiszen a bíróság előtt a fentiek megtörténtét igazolni kellett. Ha valaki ezt nem tette meg, akkor a bíróság a benyújtott keresetet nem is vizsgálta, azt emiatt elutasította.

 Mi változott 2010-ben?

 A helyzet áttekintése sok esetben még a szakemberek számára sem egy egyszerű feladat, hiszen jogszabályok jöttek, majd mentek.

 A per előtti kötelező egyeztetést törölték. Ezt akkor azzal indokolták, hogy a szabály nehezen alkalmazható, ezért felesleges. A per előtti kötelező egyeztetés inkább csak megnehezíti és bonyolítja a felek közötti helyzetet, betartása inkább csak akadályt jelent.

 2011. márciustól ismét kötelező a per előtti egyeztetés?

 Igen, ma ismét előírja a törvény, hogy a perindítást megelőzően a jogi személy vállalkozásoknak kötelező megkísérelni a vita rendezését. Ennek megtörténtét igazolni kell a bíróság felé is. Továbbra is fennáll lehetőségként, hogy a felek közös jegyzőkönyvben rögzítsék, hogy miben nem értenek egyet és a vita rendezése helyett ezt nyújtsák be a bírósághoz.

 A lényeg tehát, hogy a korábbi, 2009-es szabályokat állították vissza. Hogy ezúttal beváltja-e a hozzá fűzött reményeket? Bízzunk benne, hogy igen és így talán elkerülhetőek a hosszú évekig tartó perek.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: