Napjainkban a védjegy, a szerzői jog vagy a dizájn mellett igen nagy jelentősége van a szabadalomnak is. Arról már írtunk, hogy mi a szabadalom, mire szerezhető. Akkor röviden kitértünk a szabadalmi eljárás néhány lényeges tudnivalójára is. Most bemutatjuk a szabadalmi eljárás fontosabb állomásait is. Hogyan is zajlik egy szabadalmi eljárás?

A szabadalomról röviden

A találmányokat szabadalmi oltalommal lehet védeni. Ahhoz, hogy egy találmány szabadalmazható legyen, meghatározott követelményeknek kell megfelelnie.

A szabadalmi oltalom egyik alap feltétele a találmány ipari alkalmazhatósága. Feltétel továbbá, hogy a találmány új, feltalálói tevékenység eredményeként jöjjön létre.

A szabadalmi eljárás menete

A magyar szabadalmi eljárás több szakaszra osztható.

Az eljárást a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lehet elindítani a szabadalmi bejelentés megtételével.

A hivatal először azt vizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez szükséges alapvető feltételeknek. Ezek például a bejelentő adatai, a szabadalmi leírás, a bejelentési és kutatási díj megfizetése.

A bejelentési nap elismerése után a hivatal megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e az előírt alaki feltételeknek.

Amennyiben a bejelentés alakilag rendben van, akkor a hivatal újdonságkutatást végez, és újdonságkutatási jelentést készít. Ennek célja a technika állásának feltárása. Tehát azoknak a szabadalmi dokumentumokban vagy egyéb forrásokban (publikációk, szakirodalom) fellelhető adatoknak a feltárása, amelyeknek szerepük lehet a szabadalmi bejelentéssel kapcsolatban az újdonság és a feltalálói tevékenység megítélésében.

Az ideiglenes szabadalmi oltalom

A hivatal a szabadalmi bejelentést az elsőbbség napjától számított 18 hónap elteltével közzéteszi a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben.

A közzététellel ideiglenes szabadalmi oltalom keletkezik az elismert bejelentési napra visszamenőlegesen.

A közzététel napjától bárki megtekintheti a szabadalmi bejelentés iratait. Ettől kezdve bárki észrevételt nyújthat be arra vonatkozóan, hogy a találmány, illetve annak bejelentése nem felel meg valamely szabadalmazhatósági feltételnek.

Érdemi vizsgálat a szabadalmi eljárás során

A szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálatára a bejelentő kérelmére kerül sor.

Az érdemi vizsgálatot legkorábban a szabadalmi bejelentés benyújtásával egyidejűleg, legkésőbb az újdonságkutatás elvégzéséről közölt tájékoztatás napjától számított 6 hónap elteltéig lehet kérni.

Ha a bejelentő ezt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, hogy lemondott az oltalomról.

Az érdemi vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a találmány kielégíti-e a találmánnyal szemben támasztott törvényi követelményeket, valamint a törvény alapján nincs-e kizárva a szabadalmi oltalomból. Az érdemi vizsgálat alapján sor kerülhet a leírás és az igénypontok javítására, módosítására.

A szabadalmi oltalom megadása

Ha a találmány megfelel valamennyi szabadalmi követelménynek, akkor a hivatal a bejelentés napjára visszamenőleg szabadalmi oltalmat ad és a megadott szabadalmat meghirdetik.

A szabadalmi oltalom a bejelentés napjától számított 20 évig tart.

Az oltalom tartamára évenként fenntartási díjat kell fizetni.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: