Mikor kell előszerződést kötnünk, és mikor nem jó, ha ezt választjuk? Mire jó az előszerződés, és mire nem? Ugyanúgy védi Önt?

A kérdésekre adott válaszhoz néhány fontos alapelvet kell tisztázni.

Az ingatlan adásvételi szerződést írásban kell megkötni. Írásban létrejött szerződésnél minimálisan a szerződés lényeges tartalmát kell írásba foglalni. Az, hogy egy-egy szerződés esetén mi minősül lényeges tartalomnak, a jogszabályok és a bírósági gyakorlat mondja meg.

Ingatlan adásvételi szerződés esetén a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a szerződésben mindenképpen szerepelnie kell, hogy kik a felek, annak, hogy az eladó az ingatlan tulajdonjogát ruházza át a vevőre, az ingatlan adatainak és az ellenszolgáltatásnak, a vételárnak.

Nem feltétlenül kell tehát minden részletkérdést írásban is a szerződésben rögzíteni. Természetesen mindig az a legbiztonságosabb megoldás, ha a szerződés minden lényeges, fontos kérdést tartalmaz.

Mikor beszélhetünk előszerződésről?

Az előszerződés egy olyan szerződés, amivel az azt aláíró felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy az abban foglaltak alapján később egymással szerződést kötnek. Vagyis ez is egy szerződés, ami arról szól, hogy később mikor és milyen tartalmú végleges szerződést kötnek majd az előszerződő felek.

Az előszerződésre nézve is vannak kötelező előírások. Ilyen például, hogy az ingatlan adásvételi előszerződést is mindig írásban kell megkötni.

Az ingatlan adásvételi szerződés és az előszerződés lényegi különbséget jelent a felek jogaiban és kötelezettségeiben.

Mi történik, ha a felek mégsem kötik meg később a végleges szerződést?

Ebben az esetben is bírósághoz lehet fordulni. Ilyenkor azonban csak azt lehet kérni, hogy a bíróság hozza létre a végleges szerződést és állapítsa meg annak tartalmát, de az ingatlan tulajdonjogát az előszerződéssel nem tudjuk megszerezni. Vagyis itt van egy lényegi különbség, melyet egy példán keresztül is nézzünk meg!

A felek ingatlan adásvételi előszerződést kötnek, amiben rögzítik, hogy mikor kötik meg a végleges szerződést. Ezután az eladó meggondolja magát és mégsem akar végleges szerződést kötni, vagyis nem akarja eladni az ingatlant. A vevő azonban továbbra is szeretné azt megvenni, vagyis megkötni a végleges adásvételi szerződést. Ilyen esetben a vevő bírósághoz fordulhat, ott azonban nem azt kérheti, hogy a bíróság mondja ki, hogy az ingatlan az ő tulajdona. Ilyenkor a bíróság minden körülményt megvizsgálva a végleges adásvételi szerződést hozhatja létre a felek között, ami alapján mindkét fél köteles az abban foglaltakat teljesíteni. A vevő tehát csak a végleges szerződés tényleges teljesítése után válhatna az ingatlan tulajdonosává.

Mikor van szükség az ingatlan adásvételi előszerződésre?

Vannak olyan helyzetek, amikor végleges adásvételi szerződést még nem is köthetnek a felek. Ilyen például az, amikor az eladó még nem tulajdonosa az ingatlannak, amit a vevő megvásárolna, de már látható, hogy a jövőben az övé lesz. Ez előfordulhat olyankor, amikor az eladó bár még nem tulajdonos, de már folyamatban van a tulajdonjogának bejegyzése.

Természetesen az is előfordulhat, hogy a vevő helyzete olyan, mely alapján még nem akarja végleg elkötelezni magát, így előszerződés mellett döntenek a felek.

A megbízható jogi képviselő


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: