Meglehetősen nagy azon cégek száma, akik jelentős összegű tagi kölcsönnel rendelkeznek, amely sok szempontból hátrányos számukra. Ugyanakkor ismeretes, hogy az új Ptk. alapján a Kft.-k legkésőbb 2016. március 15. napjáig kötelesek felemelni törzstőkéjüket 3.000.000,-Ft-ra. Vajon lehetséges-e, hogy egy cég úgy emelje meg a törzstőkéjét, hogy közben megszabadul a tagi kölcsöntől is?

Mi a tagi kölcsön?

A tagi kölcsön a fizetési nehézségekkel küzdő cégek egyik elterjedt megoldása arra, hogy áthidalják a pénzügyileg nehéz időszakokat. Tagi kölcsön esetén a cég saját tagjától kap pénzt, így nem kell külső forrásokat igénybe vennie.

A tagi kölcsön tehát jogi szempontból egy kölcsönszerződés, amelynek keretében a cégnek a saját tagja ad kölcsön egy meghatározott pénzösszeget. Sok helyen lehet olvasni, hogy a tagi kölcsönre vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. A kölcsönszerződés tekintetében azonban sem a régi Ptk., sem az új Ptk. nem teszi kötelezővé az írásos formát. Így a kölcsönszerződés lényegében az összeg átadásával is létrejön, még akkor is, ha például fizetési nehézségekkel küzdő cégünk telefonszámláját saját pénzünkből fizetjük ki, és ezt a könyvelő tagi kölcsönként könyveli el.

Természetesen, mint minden kölcsönt, a tagi kölcsönt is vissza kell fizetni, és amíg ez meg nem történik, a cég szempontjából tartozásnak minősül. Így a vissza nem fizetett tagi kölcsön akadálya lehet akár a cég végelszámolásának is, hiszen tartozással rendelkező céget végelszámolással nem lehet megszüntetni.

 

Törzstőke emelés tagi kölcsönből

A régi és az új Ptk. megegyezik abban, hogy egy cég törzstőkéje a tagok pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásaiból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, vagy közismertebb nevén apport lehet például valamilyen értékkel bíró dolog, ingatlan, de lehet értékkel bíró jog, vagy akár a tag valamely elismert követelése is. Ehhez hasonlóan a tag a törzstőke emelésekor kötelező hozzájárulását is teljesítheti apportként.

Nem vitatható, hogy a tagnak a céggel szemben fennálló, tagi kölcsön visszafizetése iránti igénye olyan követelés, amely vagyoni értékkel bír. Így a Ptk. alapján a tagi kölcsön követelés apportálható.

Azaz lehetséges, hogy a tag a cég törzstőkéjének megemelésekor a céggel szembeni tagi kölcsön követelését ruházza át a cégre. Ebben az esetben a cég meg fogja szerezni a saját magával szemben fennálló tagi kölcsön követelést, így a visszafizetési kötelezettsége természetesen megszűnik.

Tehát ily módon törzstőke emeléskor a cég tagja teljesíteni tudja a hozzájárulási kötelezettségét és egyben a cég megszabadul a tagi kölcsön tartozásától.

 

Illetékfizetési kötelezettség?

Ismert, hogy abban az esetben, ha a tag elengedi a céggel szemben fennálló tagi kölcsön követelését, a cégnek ajándékozási illetéket kell fizetni, hiszen a fennálló követelését ellenszolgáltatás nélkül szüntette meg. Felmerül a kérdés, hogy a tagi kölcsönből való törzstőke emelés nem ugyanilyen „elengedésnek” minősül-e, ami ajándékozási illeték fizetéssel jár?

Az Illetéktörvény szerint ajándékozási illetéket akkor kell fizetni, ha vagyoni értékkel bíró jogról valaki ingyenesen lemond. Tehát a tagi kölcsön apportálása esetén azt kell megvizsgálni, hogy fennáll-e az ingyenesség. Véleményem szerint ez esetben nincs szó ingyenességről, mert a tagi kölcsön apportálásával a tag egyrészt nagyobb értékű részesedést szerez a cégben az ezzel járó jogokkal együtt. Másrészt ezzel a tag is mentesül a törzstőke emeléskor a cég irányában vállalt hozzájárulási kötelezettsége alól.

Az adóhatóság sajnos még nem adott ki általános érvényű állásfoglalást a tagi kölcsön apportálása és az ajándékozási illeték kapcsán, ami tisztázná az ezzel kapcsolatos álláspontját. Így jelenleg egy esetleges ellenőrzés során az adóhatóság egyedileg dönt arról, hogy miként kezeli a tagi kölcsönből való tőkeemelés kérdését.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: