A szerződésben rögzített jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez rendszerint más személy közreműködését is igénybe lehet venni. Ez a gyakorlatban viszonylag sűrűn előfordul, különösen például vállalkozási szerződések esetén, ahol elterjedt az alvállalkozók igénybevétele. Ki tekinthető közreműködőnek, és milyen esetekben lehet igénybe venni? Ki felel a közreműködő személyért?          

Ki minősül közreműködőnek?

A közreműködő olyan személy, akit az egyik szerződő fél vesz igénybe annak érdekében, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítse, esetleg jogát gyakorolja.

A leggyakoribb eset a szerződés teljesítésében való közreműködés. Közreműködőnek ebben az esetben az számít, akik a szerződésben vállalt szolgáltatást előállítja, vagy annak előállításában részt vesz.

Tipikus eset a vállalkozó által igénybe vett alvállalkozó, aki részt vesz a megrendelt munka elvégzésében. Ilyen például az építési vállalkozó megbízásából a tetőfedést végző alvállalkozó.

Nem minősül közreműködőnek, akinek a tevékenysége valamilyen módon megjelenik a szolgáltatásban, de nincs szerződéses kapcsolatban a szolgáltatást vállaló szerződő féllel (pl. a vállalkozóval).

Viszont az olyan személy, aki szerződéses láncolat útján kapcsolódik a szolgáltatást vállalóhoz, szintén közreműködőnek számít. Így közreműködő az alvállalkozó által igénybe vett másik alvállalkozó is.

A közreműködő igénybevétele

Általános szabály, hogy közreműködőt szabadon lehet igénybe venni a szerződések teljesítése, szerződéses jogok gyakorlása során.

Azonban a felek szerződésükben megállapodhatnak, hogy közreműködőt tilos igénybe venni vagy a közreműködő igénybevételét feltételekhez köthetik. Jogszabály is rendelkezhet arról, hogy adott szerződésnél közreműködőt nem lehet igénybe venni.

Szintén nem lehet közreműködőt igénybe venni akkor, ha a szolgáltatás jellegéből ez következik. Ez utóbbi eset megítélése nyilvánvalóan esetről-esetre változhat. Ilyen lehet például, ha valaki egy festmény elkészítését rendeli meg egy festőművésztől. Ilyenkor a szolgáltatás jellegéből következően a megrendelő jogosan várhatja el, hogy magát a festményt a művész készítse el.

Ha a közreműködő igénybevétele tilos, akkor a teljesítésre kötelezett csak akkor veheti igénybe más személy közreműködését, ha a jogosultnak károsodástól való megóvása érdekében szükséges.

Felelősség a közreműködőért

A közreműködő magatartásáért a közreműködőt igénybe vevő fél úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

Ez azt jelenti, hogy a megrendelővel, megbízóval szemben nem hivatkozhat arra, hogy a közreműködő nem teljesített megfelelően, nem háríthatja a felelősséget a közreműködőre, és saját maga nem mentesülhet a felelősség alól erre hivatkozva. Természeten a közreműködőt igénybe vevő a saját kárát és egyéb igényeit már érvényesítheti a közreműködővel szemben, ha ezek például a közreműködő szerződésszegéséből erednek.

Ha a kötelezettnek más személy igénybevételére nem volt joga, felelős mindazokért a károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: