Korlátozható a szerződésszegésért való felelősség?