Az ingatlanpiac mai helyzetében a lakást értékesítők időnként már csak a csodában bíznak, mely talán egy tehetős külföldi személyében érkezik el hozzájuk. Míg korábban sok ingatlant lehetett külföldiek részére értékesíteni, hiszen a magyar ingatlanpiac egyértelműen befektetési célpiac volt számukra, mára már ez is visszaesett. A lehetőség azonban továbbra is adott, és hazánk fekvése, klímája vagy egyéb okok miatt ma is van olyan nem hazánkfia, aki itt szeretne letelepedni, vagy akár befektetési célból ingatlant vásárolni. Ezért eladóként is érdemes tudnunk, hogy mire számíthatunk, ha a lakásunkat nem magyar állampolgárnak szeretnénk értékesíteni. 

Hogyan vehet lakást egy külföldi?

Fontos tudni, hogy eltérő szabályok alá esnek az Unió állampolgárai és más országokból érkező vevők.

Ma már a tagállami állampolgárok a belföldi személyekkel azonos feltételekkel, vagyis engedély nélkül szerezhetnek ingatlantulajdont, így lakást is szabadon vásárolhatnak. Egyetlen kivétel létezik, mégpedig a termőföld.

Tagállami állampolgárnak minősül az Európai Unió tagállamainak minden állampolgára és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárai is.

A fenti kategóriába nem tartozó külföldi személy hazai ingatlan vásárlásához már engedély szükséges. Az engedélyt akkor kaphatja meg valaki, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért. Az engedély megszerzésére irányuló kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Mikor engedélyezik külföldi ingatlanszerzését?

Jogszabály állapítja meg, hogy az ingatlanszerzést engedélyezni kell, ha

–          az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért, és a külföldi a tulajdonában lévő belföldi ingatlant másik belföldi ingatlanra cseréli, vagy

–          a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése, vagy

–          a külföldi kérelmező munkavégzés céljából igazoltan legalább öt éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik.

Ki dönti el, hogy sért-e az ingatlanszerzés önkormányzati érdeket?

Az ingatlan fekvése szerinti területi kormányhivatal dönt abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzéshez szükséges engedély megadható-e. Megvizsgálja többek közt azt is, hogy a külföldi ingatlanszerzése sért-e önkormányzati érdeket, melyhez az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének nyilatkozatát kéri.

Fontos kiemelni, hogy az engedély megtagadható, ha a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak a belföldiekkel azonos elbírálást.

Mikor kell kötelezően engedélyezni a külföldi személy ingatlanszerzését?

Az ingatlanszerzést engedélyezni kell a külön törvény rendelkezései alapján önálló vállalkozóként Magyarországon letelepedő külföldi természetes személy számára, ha ez közvetlenül szükséges annak a gazdasági tevékenységnek a folytatásához, amelyre letelepedett. Ám, ha visszaadásra vagy bevonásra kerül vállalkozói igazolványa vagy engedélye, vagy egyéni cég esetén törlik a cégjegyzékből, 1 éven belül köteles elidegeníteni ingatlanát vagy kérelmezheti a tulajdonjog fenntartását is.

Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

 


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: