A próbaidő lényege, hogy a munkaviszonyba lépő felek már a munkaviszony elején fel tudják mérni, hogy beváltja-e a munkaviszony a várakozásaikat. Amennyiben nem váltja be a reményeket, akkor akár a munkáltató, akár a munkavállaló könnyen tud szabadulni a munkaviszonyból a próbaidő alatt. Előfordulhat-e ennek ellenére, hogy a próbaidő alatti felmondás jogellenes lesz?      

Próbaidő alatti felmondás

A próbaidő egyik alapvető tulajdonsága, hogy ez idő alatt akár a munkavállaló, akár a munkáltató azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyt.

Tehát ez esetben nem kell kivárni a felmondási időt, a munkaviszony a felmondás közlésével azonnali hatállyal megszűnik.

Szintén lényeges, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást nem kell indokolni, függetlenül attól, hogy melyik fél mond fel.

Fontos viszont arra figyelni, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást is írásban kell közölni a másik féllel. Ezt a formaságot mindenképpen be kell tartani, mert nem írásban közölt felmondás a próbaidő alatt is jogellenes.

Mi történik, ha indoklás van a próbaidő alatti felmondás esetén?

Az a szabály, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást nem kell indokolni, nem jelenti azt, hogy a próbaidő alatti felmondás nem is tartalmazhatja a felmondás indokait. Ebben az esetben viszont számolni kell azzal, hogy a felmondásban közölt indok köti a felmondó felet. Ez azt jelenti, hogy vita esetén a bíróságon neki kell bizonyítania, hogy az azonnali hatályú felmondás indoka valós volt. Ha pedig ezt nem tudja bizonyítani, akkor felmondása jogellenes lesz.

A tanulság, hogy nem kell felesleges kockázatot vállalni, és a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást nem kell megindokolni.

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése

A rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét és az egyenlő bánásmód követelményét a próbaidő alatti felmondás esetén is be kell tartani. A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás sem sértheti az egyenlő bánásmód követelményét.

Ennek egy időről-időre előforduló példája, amikor a próbaidő alatt lévő dolgozó teherbe esik, és a munkáltató erről tudomást szerezve még a próbaidő alatt indokolás nélkül elküldi a munkavállalót. Ilyen esetben joggal merülhet fel a gyanú, hogy a dolgozó elbocsátásának oka a terhessége volt. A terhesség pedig olyan védendő tulajdonság, amely miatt nem lehet diszkriminálni valakit. A diszkrimináció ebben az esetben a munkavállaló elbocsátásában nyilvánul meg.

Az ilyen helyzetek nehézsége a munkáltató számára, hogy a munkavállalónak elegendő valószínűsítenie azt, hogy sérelem érte (ez esetben a munkaviszonyát megszüntették) és a sérelem idején rendelkezett valamely védendő tulajdonsággal (pl. állapotos volt). Ebben az esetben a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy

  • az érintett dolgozó nem szenvedett sérelmet, vagy
  • a védendő tulajdonsággal nem bírt, vagy
  • azt, hogy munkáltatóként megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét. Ez utóbbi esetről beszélünk, ha a fenti példánál maradva a munkáltató bizonyítja, hogy nem a dolgozó terhessége miatt szüntette meg a próbaidős munkaviszonyt, hanem például azért mert nem megfelelően végezte a munkáját. Ha viszont a munkáltató nem tudja bizonyítani, hogy a próbaidő alatti felmondás kapcsán megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, akkor felmondása jogellenes lesz. Még akkor is, ha a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást a törvény szerint nem kell indokolni.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: