Előfordul, hogy különböző okok miatt egy szerződés teljesítése már nem lehetséges. Az ok lehet a jogszabályok megváltozása, vagy akár valamilyen természeti, gazdasági körülményben bekövetkezett változás is. A jog szabályozza, hogy mi a teendő, ha egy vállalt feladatot, azért nem tud valaki teljesíteni, mert az lehetetlenné vált. Mi ilyen esetben a teendő, mit mond az új Ptk.?

A lehetetlenülés

Egy szerződés teljesítése több okból is lehetetlenné válhat. Fontos, hogy ilyen esetben a szerződés megkötését követően merül fel olyan ok, ami miatt később már nem lehet a vállalt teljesítést megtenni. Vagyis a szerződés megkötésekor a felek még nem tudtak, nem tudhattak arról, hogy később valamilyen ok miatt lehetetlenné válik a szolgáltatás teljesítése. Akkor, ha már a szerződés megkötésekor sem lehetne teljesíteni azt, amit vállaltak, nem a teljesítés lehetetlenné válására előírt szabályokat kell alkalmazni. Ha például valaki arra vállal kötelezettséget, hogy zöldre festi az eget, akkor nem a teljesítés lehetetlené válásáról beszélhetünk. Természetesen ekkor sem lehetséges a vállalt teljesítés, de jogilag ilyen esetben más kategóriába sorolandó az eset, hiszen már eleve semmis a felek által megkötött szerződés.

 

A lehetetlenség okai

Igen széles skálán mozoghatnak azok az okok, ami miatt egy szerződés teljesítése lehetetlenné válik. Ezeket kategóriákba csoportosíthatjuk:

– jogi lehetetlenülés: ez olyan esetben következik be, amikor egy jogszabály változása, vagy valamilyen jogi akadály miatt nem lehetséges többé a teljesítés. A nemrégiben módosított mobil parkolási rendszer esetén például jogszabályi változás vezetett oda, hogy az addig ezzel a területtel foglalkozó cég a későbbiekben már nem tudta teljesíteni a vállalt szolgáltatást.

– természetbeni vagy fizikai lehetetlenülés: ekkor valamilyen fizikailag is megjelenő akadály miatt nem lehetséges a vállalt teljesítés. Extrém példával élve ilyen eset az, ha egy egyedi festmény, melyre a felek már megkötötték az adásvételi szerződést, még a vevő részére történő átadás előtt egy tűzvészben megsemmisül.

– érdekbeli vagy gazdasági lehetetlenülés: akkor beszélhetünk erről, ha valamilyen jelentős, korábban előre nem látható érdek miatt lehetetlen a teljesítés. Egy régi, 1985-ben meghozott döntésben a bíróság azért állapította meg a teljesítés lehetetlenné válását, mert a lakását elcserélni szándékozó fél olyan balesetet szenvedett, ami miatt már nem állt érdekében, hogy az addig megszokott lakását elcserélve, számára ismeretlen környezetbe kerüljön. Ez ugyanis tovább nehezítette volna az időközben bekövetkezett látáshiány miatt amúgy is nehéz helyzetét.

 

Mi történik a lehetetlenné vált teljesítés esetén?

Az új Ptk. egyértelműen kimondja, hogy abban az esetben, ha a teljesítés lehetetlenné vált, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról haladéktalanul értesíteni kell a másik felet. Ha az értesítés elmarad, az ebből származó károkat a mulasztó félnek meg kell fizetnie.

 

Kinek a hibája?

A teljesítés lehetetlenné válhat úgy, hogy azért egyik fél sem felelős. Ilyen tipikusan az az eset, amikor a jogszabályi előírás úgy változik, hogy emiatt már nem lehetséges a vállalt szolgáltatás teljesítése. Van azonban olyan eset, amikor a lehetetlenné válásért az egyik fél felelős, és olyan eset is, amikor mindkét fél felelőssége megállapítható.

 

Ki mit fizet?

A lehetetlenülés során a felelősség kérdése dönti el, hogy kinek milyen kötelezettsége van a másikkal szemben. Az új Ptk. kimondja, hogy ha egyik fél sem felelős a lehetetlenülésért, akkor a szerződés megszűnik és a feleknek el kell számolniuk egymással. A lehetetlenülésig nyújtott szolgáltatás díját ki kell fizetni, ha azonban a teljesítés nem történt meg, akkor az előre kifizetett összeg visszajár. Ha azonban valamelyik fél felelős a bekövetkezett lehetetlenülésért, akkor még kártérítés is járhat a hoppon maradt félnek.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: