Bár talán furcsának tűnhet, de bizony nem mindenki szeretne örökölni, ki ezért, ki meg azért. Tény azonban, hogy időnként felmerül a kérdés, hogy akkor is kötelező örökölnünk, ha nem szeretnénk? Lemondhatunk más javára az örökségünkről? Létezik olyan, hogy lemondás az örökségről? Hogyan és mit tehetünk, ha nem szeretnénk örökölni?

Hogyan örökölhetünk?

Örökölni lehet törvény alapján, vagy ha az örökhagyó végrendeletben hagyja ránk vagyonát.

De hogyan tudunk szabadulni egy nem kívánatos örökségtől?

A Polgári Törvénykönyv erre a kérdésre is pontos választ ad.

 Meg kell különböztetnünk egymástól az öröklésről lemondást és az örökség visszautasítását.

 Az örökség visszautasítása

Az örökséget bárki visszautasíthatja, ha nem szeretne az elhunyt után örökölni. Ez a jog egyedül az államot, mint törvényes örököst nem illeti meg, hiszen a vagyonnak szükségképpen kell valahova kerülnie.

Nem lehet akármikor megtenni a visszautasító nyilatkozatot. Ezzel a lehetőséggel csak akkor élhetünk, ha az öröklés már megnyílt, vagyis az örökhagyó halála után, de akkor sem bármikor.

Csak addig nyilatkozhatunk, amíg akár kifejezetten, akár hallgatólagosan le nem mondtunk a visszautasítási jogunkról.

Mit jelent ez?

Ha például birtokba vesszük azt, amit örököltünk, vagy az elhunytnak tartozót felszólítjuk, hogy teljesítsen felénk, egyszóval úgy viselkedünk, mint egy örökös, abban az esetben később már nem tudjuk az örökséget visszautasítani.

Fontos szabály az is, hogy a visszautasítás fő szabályként nem történhet meg csak bizonyos hagyatéki tárgyak tekintetében.

Vagyis nem mazsolázhatjuk ki a hagyatékból a nekünk tetsző dolgokat, míg a többi, számunkra értéktelen, vagy terhet jelentő vagyontárgyat visszautasítjuk.

Nem véletlenül írtam, hogy ez a fő szabály, hiszen a törvény tesz egy kivételt. Kimondja ugyanis, hogy a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzá tartozó berendezés, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését külön is visszautasíthatjuk, ha egyébként nem foglalkozunk hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel.

Sajnos azt sem tehetjük meg, hogy kifejezetten valaki más javára utasítjuk vissza az örökséget.

Természetesen nincs akadálya annak, hogy kívánságunk alapján helyettünk valaki más kapja meg a vagyont. Ez azonban jogilag ajándékozásnak minősül a részünkről, ami után a megajándékozott személynek ajándékozási illetéket kell fizetnie, ha nem tartozik az illetékmentes körbe. Ne feledjük, hogy az ajándékot a másik személynek is el kell fogadnia.

Lemondás az örökségről

A lemondás alapjaiban különbözik a visszautasítástól, ugyanis csak az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben lehet lemondani az öröklésről, ha egyébként törvény szerint később mi örökölnénk.

Arra is lehetőség van, hogy csak részben mondjunk le.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: