Az elbirtoklás már régóta ismert lehetőség a tulajdonszerzésre. Elbirtoklással lehet megszerezni egy dolog tulajdonjogát, ha azt valaki, aki egyébként nem tulajdonosa annak a dolognak, meghatározott időn keresztül sajátjaként és megszakítás nélkül használja. Az új Ptk. rendelkezése alapján egy újabb lehetőség is van az elbirtoklásra. Akár már 5 év alatt is lehet így ingatlan tulajdont szerezni?

Milyen esetekben jöhet számításba az új szabály?

Az új Ptk. előtt is találkozhattunk a gyakorlatban olyan esetekkel, amikor valaki egy ingatlant megvásárolt, a vételárat is kifizette, ám a szerződése nem mindenben felelt meg a törvényi előírásoknak. Ezért a tulajdonjogát nem jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba. Hivatalosan tehát nem lett az ingatlan tulajdonosa.

Olyan esetek is előfordultak, amikor a hibát már később sem lehetett javítani. Így bár a vevő az ingatlant mint sajátját használta, mégsem volt annak hivatalosan is a tulajdonosa. Mi volt ekkor a megoldás?

A korábbi jogi megoldás

Ha más módon nem lehetett a kialakult tulajdonjogi helyzetet rendezni, vagyis a vevő tulajdonjoga nem volt hivatalosan bejegyezhető, akkor egyetlen megoldás maradt a tulajdonjog hivatalosan történő megszerzésére. Ez volt az elbirtoklás. Ehhez azonban 2001-ig 10, ezt követően 15 évnek is el kellett telnie. Ennek oka az volt, hogy egy ingatlan elbirtoklásához előírt törvényes idő 10, majd később 15 év volt. Ez azt jelentette, hogy a vevő tulajdonjoga 15 éven keresztül bizonytalan helyzetben volt, pontosabban jogilag nem is létezett.

Az új Ptk. újdonsága a jogcímes elbirtoklás

Az új Ptk. bevezetett egy olyan új előírást, mely a fenti esetekben jelenthet segítséget, hiszen a 15 évet 5 évre rövidíti.

Az új törvényi előírás szerint, ha valaki írásbeli szerződéssel az ingatlan tulajdonosától vásárolt egy ingatlant, annak vételárát ki is fizette, de a szerződés hibája miatt a tulajdonjogát nem jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba, 15 helyett 5 év alatt birtokolhatja el az ingatlant.

Vagyis ha a vevő 5 éven keresztül folyamatosan a sajátjaként használja az így megszerzett ingatlant, akkor 5 év múlva hivatalosan is annak tulajdonosává válhat, még akkor is, ha tulajdonjogát korábban nem jegyezték be.

Az új elbirtoklás a „jogcímes elbirtoklás” nevet viseli. Az új szabállyal lényegesen rövidebb idő alatt rendezhető a helyzet, ha annak törvényben foglalt feltételei fennállnak.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: