A gazdasági életben és a magánéletben is gyakran szükségessé válik, hogy magánszemélyek vagy cégek átvállalják a másiktól kötelezettségeik teljesítését. A régi Polgári Törvénykönyv egységesen a tartozásátvállalás keretében adott erre lehetőséget. Az új Ptk. azonban többféle lehetőséget is ad arra, hogy szükség esetén más személy kötelezettségeit elvállaljuk. Melyek ezek az átvállalási módok?

Mi a tartozásátvállalás?

Természetesen az új Ptk. is lehetővé teszi más személy tartozásának, kötelezettségeinek átvállalását.

Tartozásátvállalás esetén minden esetben háromoldalú megállapodásról beszélünk, amely a tartozás jogosultja, a tartozás teljesítésére addig kötelezett személy és az átvállaló között jön lére.

A tartozásátvállalással a szerződés addigi kötelezettje helyébe az átvállaló lép. Azaz a megállapodást követően a szerződéses kötelezettségeket ő köteles teljesíteni, és a jogosult is csak tőle követelheti a teljesítést.

Ezért a jogosult nem minden esetben érdekelt abban, hogy beleegyezzen egy ilyen megállapodásba. Lehetséges ugyanis, hogy az átvállaló fél kevésbé tudna teljesíteni, mint az elődje. Így a jogosultnak ajánlatos körültekintően eljárnia egy ilyen megállapodás aláírása előtt, nehogy rosszabb helyzetbe kerüljön, mint amiben megelőzően volt.

Fontos megjegyezni, hogy a tartozásátvállalás megszünteti a szerződés addigi biztosítékait, mint például a kezességet. Az ilyen biztosítékok csak akkor maradnak fenn a tartozásátvállalás után, ha ebbe a biztosíték nyújtója (pl. a kezes) is beleegyezik.

Teljesítésátvállalás és tartozáselvállalás    

Amint láttuk, a tartozás jogosultjának nem minden esetben érdeke a tartozásátvállalás megtörténte. Ilyenkor is van azonban lehetőség arra, hogy a tartozás kötelezettjétől a teljesítést átvállaljuk.

Az új Ptk. teljesítésátvállalásnak nevezi azt, amikor a szerződés kötelezettje és az átvállaló megállapodnak, hogy a jogosult felé az átvállaló fog teljesíteni. Ez történhet például úgy, hogy maga az átvállaló teljesít befizetést a jogosult részére, és történhet úgy is, hogy a kötelezettnek bocsátja rendelkezésére a fizetéshez szükséges összeget.

A tartozásátvállaláshoz képest a különbség az, hogy nem szükséges a jogosult hozzájárulása. Viszont a szerződés kötelezettjének személyében sem történik változás. Azaz a jogosult felé továbbra is az eredeti kötelezett tartozik, és a teljesítést is csak tőle követelheti. Az átvállalótól pedig csak a kötelezett igényelheti, hogy helyette teljesítsen a jogosultnak.

Abban az esetben, ha a teljesítésátvállaló megállapodásról a jogosultat is értesítik, akkor az új Ptk. úgy tekinti, hogy a teljesítést a jogosult felé is kifejezetten elvállalták. Ez azzal jár, hogy az értesítés után a jogosult már választása szerint, akár az eredeti kötelezettől, akár az átvállalótól követelheti a kötelezettség teljesítését.

Maga a szerződés is átruházható?

Az új Polgári Törvénykönyv immár arra is lehetőséget nyújt, hogy a szerződésben részt vevő egyik fél személyét teljesen kicseréljék, és helyette másik személy lépjen be a szerződésbe.

Tehát amennyiben szerződésen alapuló kötelezettségről van szó, a kötelezettség átvállalása úgy is lehetséges, hogy az átvállaló fél a szerződésbe belép, és az, akitől a kötelezettséget átvállalta, a szerződésből kilép. Ilyenkor a belépőt a kötelezettségek mellett a kilépő fél jogai is megilletik majd. Természetesen az egyik szerződő fél személyében bekövetkező cseréhez a másik fél beleegyezése is szükséges. Így egy háromoldalú megállapodást kell kötniük a szerződésátruházásról.

 


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: