Tartozásátvállalás, kezesség, foglaló, kötbér, zálogjog, óvadék