Túl vagyunk 2013. február 1-én, a cégek számára kötelező adatbejelentés határidején. Igen ellentmondásos hírek keringtek a határidő előtti utolsó hónapban. Volt, aki úgy gondolta, hogy a törvény által előírt kötelező adatbejelentés valójában nem is kötelező, volt, aki a törvényben foglaltakat határidőben betartotta. Szóltak a hírek büntetésről, majd ennek ellenkezőjéről is. Mi hát a jelenlegi helyzet? Mi az igazság? 

Az igazság első szelete

Valóban igaz az, hogy egy törvényi rendelkezés értelmében a hazai cégeknek olyan adatokat kellett kötelezően bejelenteni a cégbíróságok felé, melyek korábban a cégnyilvántartásban nem szerepeltek, nem szerepelhettek. Ennek a kötelezettségnek a határideje 2013. február 1-volt és még ma is ezt írja elő a törvény.

Az előírás így vagy úgy, de valóban minden cégre vonatkozott, vonatkozik, hiszen 2012. március 21. előtt a cégnyilvántartás rendszere, a kötelezően alkalmazandó nyomtatványok nem tudták fogadni a most előírt adatokat, vagyis azokat nem lehetett korábban bejelenteni. Azok, akik tavaly márciust követően egyébként is módosították okirataikat, már figyelembe vehették az újabb előírásokat is. Vagyis nekik is meg kellett csinálni a szükséges adatbejelentést, igaz, hogy azt az eljáró ügyvéden kívül a cég tagjai, vezetői talán nem vették észre, hiszen egyéb módosításokkal együtt tettek eleget az előírásnak.

Azok a cégek, akiknek tavaly március óta nem kellett más okok miatt módosítani a cég bejegyzett adatain, ezt külön eljárásban kellett, kell megtenniük.

Mi a helyzet a határidőt követően?

Azok a cégek, akik még nem tettek eleget a törvényben előírtaknak, a határidő elteltével automatikusan nem mentesülnek a kötelezettség alól. A határidőt nem módosították. A változtatás csak a törvény módosításával lehetséges, hiszen az eredeti kötelezettséget is törvény írta elő és törvény határozta meg a határidőt is.

Vagyis a kötelezettség továbbra is fennáll, az a határidő elteltével nem szűnt meg!

Valóban bírságra számíthatnak azok, akik kicsúsztak a határidőből?

A bírságolással kapcsolatos minisztériumi és bírósági sajtónyilatkozatok ellentmondásosak. Ilyen helyzetben a törvényi előírásokat vehetjük alapul. Nézzük hát, hogy mit is mond ki a jogszabály!

A cégeljárásról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy kötelező cégbejegyzés, változásbejegyzés esetén a határidő elmulasztása miatt a Cégbíróság pénzbírsággal sújtja azt, aki a kötelezettségét késedelmesen teljesíti. Ekkor a bírság összege 50.000 Ft és 900.000 Ft között lehet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy határidőn túl benyújtott változásbejegyzés esetén a cégbíróság elbírálja, hogy a változások bejegyezhetőek-e, azokat bejegyzi, és ezzel párhuzamosan a késedelem miatt bírság kiszabásáról is dönthet.

Amennyiben egy cég be sem nyújtja a változások bejegyzésére irányuló kérelmét, a Cégbíróság úgynevezett törvényességi felügyeleti eljárást indíthat a céggel szemben. Ekkor a céget felhívja, hogy nyilatkozzon, illetve a törvényes működését állítsa helyre. Ez a vizsgált esetben azt jelenti, hogy az előírt adatokat jelentse be a Cégbíróság felé. A törvényességi felügyeleti eljárásban a Cégbíróság bírságot is kiszabhat, aminek legkisebb összege már 100.000 Ft és maximuma 10 millió Ft lehet.

A korábbi évek bírósági gyakorlata alapján nem példa nélküli, hogy a változásokat késedelmesen bejelentő cégek, cégvezetők bírságról szóló határozatot is kézhez kaptak. Ugyanakkor az is igaz, hogy ez nem minden esetben történt így. A kérdés, hogy a kötelező adatbejelentések esetén végül mi lesz a bírósági gyakorlat. Lesz-e bírság, és ha igen, akkor kik és milyen összegű bírságra számíthatnak?

Van-e értelme utólag megtenni a bejelentést?

Aki eddig még nem jelentette be a kötelezően előírt adatokat, még megteheti. Sőt javasolt is, hogy megtegye, hiszen a törvényi előírás továbbra is kötelezi erre. Nem érdemes úgy gondolkodni, hogy „most már mindegy”. Talán nem itt kellene kockáztatni, de ezt minden érintett maga dönti el.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: