Az emberek rendszerint nem szeretik, ha mások anélkül avatkoznak bele az ügyeikbe, hogy erre megkérték volna a másikat. Azonban előfordulhat-e mégis, ha egy ügyet valaki megbízás nélkül más helyett elintéz, azt a jog helyénvalónak tekinti? Mi a megbízás nélküli ügyvitel? Kérhet-e ilyen esetben díjat a megbízás nélkül beavatkozó személy? 

Megbízás nélküli ügyvitel

Megbízás nélküli ügyvitel, ha egy ügyben valaki anélkül jár el más helyett, hogy erre őt ez a személy megbízta volna, vagy erre egyébként jogosult volna.

Tehát a megbízás nélküli ügyvitel lényege, hogy a másik személy nem bízott meg erre, de mégis ellátjuk e személy ügyét, beavatkozunk az ügyébe.

Az ellátott ügy lényegében bármilyen lehet, nem korlátozódik a hatóságok előtti ügyekre. Sokféle intézkedés megtételét, szolgáltatás nyújtását magában foglalhatja. Például megbízás nélküli ügyvitel az is, ha egy vállalkozó a szerződésben rögzített szolgáltatásnál többet nyújt, és ez a többletszolgáltatás a megrendelő érdekét szolgálja.

A másik fontos szempont, hogy a beavatkozó tevékenysége a másik fél érdekét vagy feltehető érdekét kell, hogy szolgálja. Ha a valaki más nevében, de a saját érdekének megfelelően intéz el egy ügyet, az nem megbízás nélküli ügyvitel.

A beavatkozó legfontosabb kötelezettsége

A megbízás nélküli ügyvivő legfontosabb kötelezettsége, hogy az ügyet úgy lássa el, ahogy annak érdeke és feltehető akarata megkívánja, akinek javára beavatkozott.

Nem kell pontosan ismerni az illető akaratát. A körülmények és a mindennapi ésszerűség alapján feltételezhető akaratának megfelelően kell cselekedni. Ha viszont a beavatkozó előtt ismert az érintett személy akarata, akkor az ezzel ellentétes beavatkozása akkor sem helyénvaló, ha egyébként ez az érdekének megfelelne.

Mikor helyénvaló a beavatkozás?

A megbízás nélküli ügyvivő helyzetét nagyban befolyásolja, hogy beavatkozása a törvény alapján helyénvalónak számít-e.

A beavatkozás akkor helyénvaló, ha megfelel a másik feltehető érdekének és akaratának, különösen, ha a beavatkozás őt károsodástól óvja meg.

A törvény kivételt tesz bizonyos esetekben. Például:

  • ha a beavatkozás életveszélybe került személy akarata ellenére, vagy
  • széles körben fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása érdekében az érintett tulajdonos akarta ellenére történik.

Ezekben az esetekben az érintett akaratával szemben való beavatkozás is helyénvaló.

A beavatkozás helyénvalósága azért kulcskérdés, mert ha helyénvaló volt, akkor a beavatkozó jogi szempontból ugyanolyannak minősül, mintha az érintett megbízásából látta volna el az ügyet.

Tehát adott esetben nem csak a költségei megtérítésére, hanem az ügy ellátásáért megbízási díjra is igényt tarthat, akár abban az esetben is, ha a beavatkozása nem volt eredményes. Ha viszont a beavatkozás nem volt helyénvaló, akkor a beavatkozó külön díjazást nem kérhet, és felelős mindazért a kárért, amely beavatkozása nélkül nem következett volna be.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: