Amikor egy munkáltató felvesz egy új munkatársat és megköti vele a munkaszerződést, még nem tudhatja pontosan, hogy az új munkatárs hogyan fog tevékenykedni az adott pozícióban. De vajon bebiztosíthatja-e magát a munkáltató a munkavállalói kár ellen?

Létezik-e munkavállalói biztosíték?

Minden munkatárs akkor kötelezhető az okozott kár megtérítésére, ha vétkes annak előidézésében. A jelenleg hatályos törvény szerint is érvényesíthető a kárigény a munkavállalóval szemben. Júliustól azonban munkavállalói biztosíték is kiköthető az új, 2012. július 1-től hatályos Munka Törvénykönyve vezeti be.

Mi is lesz pontosan a munkavállalói biztosíték?

A munkavállalói biztosíték egy pénzösszeg, melyet egy írásbeli megállapodás alapján a munkavállaló ad át a munkáltató részére biztosítékként, esetlegesen a későbbiekben általa előidézett kárigény kielégítésére.

Milyen munkakörben köthető ki ilyen biztosíték?

Olyan munkavállalónál lehetséges a biztosítékkal kapcsolatos írásbeli megállapodás megkötése, aki a munkája során más munkavállalótól vagy harmadik személytől pénzt vagy más értéket vesz át vagy részükre kifizetést vagy az érték átadását teljesíti. Ezen túl olyan munkavállalónál is lehetőség lesz rá, aki a fenti folyamatokat munkája során ellenőrzi. Vagyis lehetséges ilyen biztosíték egy pénztáros esetében, de ha őt egy pénzügyi munkatárs ellenőrzi, akkor az ő esetében is felmerülhet.

Mekkora lehet a biztosíték összege?

A munkavállalói biztosíték összege nem haladhatja meg a munkavállaló egyhavi bérének összegét. Ha a későbbiekben a munkatárs alapbére nő, a munkáltató nem követelheti tőle a biztosíték kiegészítését.

Mi történik a biztosíték összegével?

A munkáltató a biztosítékot az átvételt követő napon köteles egy erre a célra elkülönített bankszámlán elhelyezni. Amennyiben az adott munkatárs munkaköre megváltozik, és már nem függ össze pénz és értéktárgyak kezelésével, illetve ha a munkaviszonya megszűnik, a munkáltató köteles azonnal a biztosíték jegybanki alapkamattal növelt összegét a munkavállalónak visszafizetni.

Hogyan használható fel a munkavállalói biztosíték összege?

A biztosíték kizárólag a munkáltató kártérítési igényére, a munkabérből való levonás szabályai szerint használható majd fel.

Azt, hogy mennyire fog beválni a munkavállalói biztosíték és ezzel mennyire tudja magát bebiztosítani a munkáltató a munkavállalói károkozással szemben, megtudhatjuk július elseje után.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: